Audyt remontowy budynku - przykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Audyt remontowy budynku - przykład - strona 1 Audyt remontowy budynku - przykład - strona 2 Audyt remontowy budynku - przykład - strona 3

Fragment notatki:


audyt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ...................  w Krakowie                               Zamawiający:                   Temat:   Audyt remontowy     budynku mieszkalnego wielorodzinnego                             marzec, 2010 r.  audyt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. .................  w Krakowie       2  1.  Strona tytułowa audytu energetycznego  Tabela 1.   1.  Dane identyfikacyjne części audytu remontowego budynku  1.1.  Nazwa  Budynek mieszkalny wielorodzinny  1.2.  Rok budowy   1938r.  1.4. Adres budynku   1.3  Inwestor   (nazwa lub imię i  nazwisko, adres do  korespondencji,  PESEL *)  ( * w przypadku  cudzoziemca nazwa i  numer dokumentu  toŜsamości)        powiat krakowski  województwo małopolskie  2.  Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:    3.  Imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie  audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:  InŜ. Jacek Majka, ul. Klaśnieńska 15, 32-020 Wieliczka, PESEL: 48030904637,  audytor energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. nr 0105        Mgr inŜ. Olga Kaczmarek, ul. Topazowa 5/39, 30-798 Kraków, PESEL: 75112707600,  audytor energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. nr 0144      Podpis   4.  Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac  5.  Miejscowość:    Kraków  Data wykonania opracowania:   marzec  2010 r.   audyt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. .................  w Krakowie       3    6.  Spis treści  Strona  1.    Strona tytułowa audytu energetycznego Tabela 1.  2   2.    Karta audytu remontowego   Tabela 2.  4   3.    Ustalenia wstępne. Materiały i dane źródłowe. Inwentaryzacja techniczno –  budowlana  5   3.1.   Ustalenia wstępne. Zalecenia Inwestora. Cel audytu  5   3.2.   Materiały i dane źródłowe.  6   3.3.   Wykaz ustaw, norm i pozycji literaturowych w oparciu, o które sporządzono niniejszy audyt  energetyczny  6   4.    Inwentaryzacja techniczno-budowlana oraz ocena aktualnego stanu  technicznego budynku.  7   4.1.   Ogólne dane techniczne, opis techniczny podstawowych elementów budynku  7   4.2.   Charakterystyka energetyczna budynku  7   4.3.   Charakterystyka systemu grzewczego i źródła ciepła  8   4.4.   Charakterystyka instalacji c.w.u.  10   4.5.   Charakterystyka systemu wentylacji  11   4.6.   Charakterystyka instalacji gazowej i przewodów kominowych  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz