Rozporzadzenie w sprawie zakresu audytu energetycznego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozporzadzenie w sprawie zakresu audytu energetycznego - strona 1 Rozporzadzenie w sprawie zakresu audytu energetycznego - strona 2 Rozporzadzenie w sprawie zakresu audytu energetycznego - strona 3

Fragment notatki:


  1   ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 )    z dnia 17 marca 2009 r.    w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu  remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego     Na  podstawie  art.  18    ust.  1  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), zarządza się, co następuje:  Rozdział 1  Przepisy ogólne   § 1.  Rozporządzenie  określa  szczegółowy  zakres  i  formy  audytu  energetycznego  oraz  audytu   remontowego  w  części  określonej  w  art.  14  ust.  2  pkt  2  i  3  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów,  oraz  algorytm  oceny  opłacalności  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego i wzory kart audytów.     § 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:  1)  ustawie  –  rozumie  się  przez  to  ustawę  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459);  2)  rozporządzeniu  dotyczącym  sporządzania  świadectw  –  rozumie  się  przez  to  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  6  listopada  2008  r.  w sprawie  metodologii  obliczania  charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej  samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich  charakterystyki energetycznej  (Dz. U. Nr 201, poz. 1240);   3)  ulepszeniu termomodernizacyjnym – rozumie się przez to działanie techniczne składające się  na  przedsięwzięcie  termomodernizacyjne  w  budynku,  lokalnej  sieci  ciepłowniczej  lub lokalnym źródle ciepła, mające na celu oszczędność energii;  4)  audytorze  -  rozumie  się  przez  to  wykonawcę  audytu  energetycznego  lub  części  audytu  remontowego budynku;  5)  wariancie  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  -  rozumie  się  przez  to  zestaw  ulepszeń  termomodernizacyjnych, sporządzony przez audytora;  6)  optymalnym wariancie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - rozumie się przez to zestaw  ulepszeń  wybrany  zgodnie  z  algorytmem  oceny  opłacalności  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego,  który  spełnia  wszystkie  warunki  i  kryteria  określone  w  ustawie,  przeznaczony do realizacji;  7)  części  audytu  remontowego  –  rozumie  się  przez  to  audyt  remontowy  w  części  określonej  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz