Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej

note /search

Zasady, strona

  • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1624

. WYŁĄCZENIE PRACOWNIKA (art. 24 k.p.a.) Instytucja wyłączenia pracownika organu administracji publicznej...

Postępowanie sądowo-administracyjne - Wierzyciel

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1638

ściąga Wierzyciel –jest to podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązków w drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Wg art.5 pea. Wierzycielem jest: gdy obowiązek wynika z decyzji lub postanowienia organów administrujących – organ właściwy do orzekania w I instancji; gdy obowiązek ...