Wspólnota Europejska a UE - strona 28

Integracja Europejska - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 322
Wyświetleń: 861

w sprawie członkostwa w UE, udziela zgody lub odrzuca propozycje Komisji Europejskiej.  Procedura...

Postanowienia traktatu z Maastricht - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

, premiera przewodzącej wówczas Radzie Wspólnot Europejskich Portugalii i przewodniczącego Komisji Jacąuesa...

Prawo UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

oraz między ich narodami". UE obejmuje dwa obszary strukturalne o różnym charakterze prawnym: dwie Wspólnoty Europejskie...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Wspólnot Europejskich. Polska zadeklarowała przeprowadzenie dostosowań administracyjno - instytucjonalnych...

Traktaty Rzymskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

TRAKTATY RZYMSKIE (zwane inaczej traktat o EWG a potem Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską...