Wspólnota Europejska a UE - strona 16

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunał Rewidentów...

Trakaty i organy Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

) ustanawia Wspólnotę Europejską (dawne EWG) traktat o funkcjonowaniu UE ustalenie 3 filarów o różnym...

Debata - ustrój

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Unia Europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

sąsiedztwa. Wspólnota Europejska jest nowym etapem w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku...

Traktat lizboński

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1022

i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) — to umowa międzynarodowa zakładająca m.in. reformę instytucji...

Realizacja programu rynku wewnętrznego

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

znaczenia komisji wspólnot europejskich oraz wprowadzenia nowych form udziału Parlamentu Europejskiego...

Euroregion - działania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

” nie ma charakteru oficjalnego w większości państw europejskich (nie występuje w oficjalnych dokumentach UE...

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Dr Justyna Miecznikowska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 518

(Parlament Europejski, Rada UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunał...