Euroregion - działania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Euroregion - działania - strona 1 Euroregion - działania - strona 2

Fragment notatki:

Euroregion - szczególna forma regionu trans granicznego, wyróżniająca się najwyższym stopniem instytucjonalizacji struktur współpracy trans granicznej. Definicje euroregionu kładą naciska na dwa główne aspekty: Transgraniczność związków (powiązań, instytucjonalizacji) w ramach euroregionu.
Transgraniczność obszaru euroregionu Euroregion: Zinstytucjonalizowany związek formalny, zawarty między organizacjami państwowymi lub samorządowymi dla współpracy obszarów nadgranicznych. Sformalizowana struktura współpracy trans granicznej pomiędzy regionalnymi lub lokalnymi podmiotami władzy, z udziałem partnerów gospodarczych i społecznych.
Porozumienie sąsiadujących regionów nadgranicznych o współpracy transgranicznej. Terytorium należące do regionów nadgranicznych dwóch lub więcej państw, które wchodzi w skład określonych struktur współpracy ponadgranicznej.
Obszar przekraczający co najmniej jedną granicę państwową, stanowiący sumę co najmniej dwóch przestrzeni społeczno-politycznych o policentrycznym sposobie integracji. Termin „euroregion” nie ma charakteru oficjalnego w większości państw europejskich (nie występuje w oficjalnych dokumentach UE i w większości umów międzypaństwowych odnoszących się do regionów prowadzących współpracę transgraniczną) - w odróżnieniu od pojęć „współpraca transgraniczna” lub „region graniczny”. Przesłanki rozwoju współpracy transgranicznej: Przesłanki historyczne - rozwój współpracy transgranicznej umożliwia integrację regionów i wspólnot historycznych oraz grup narodowościowych podzielonych przez granice państw narodowych. Przesłanki polityczne - współpraca transgraniczna dla państw UE i krajów ubiegających się o członkostwo w UE istotną część składową procesu politycznej integracji europejskiej, zmierzającej do zminimalizowania roli granicy państwowej jako bariery. Celem współpracy transgranicznej współpracy jest sprowadzenie roli granicy do aspektu czysto administracyjnego. Przesłanki gospodarcze - współpraca transgraniczna stwarza szanse aktywizacji regionów przygranicznych, charakteryzujących się względnym niedorozwojem społeczno-gospodarczym w warunkach małej przepuszczalności granic politycznych. Przesłanki społeczne - współpraca transgraniczna stwarza szansę nawiązania i wzmocnienia autentycznych i pozytywnych, formalnych i nieformalnych stosunków międzyludzkich przy poszanowaniu i zachowaniu odrębności kulturowej współdziałających regionów przygranicznych. Podstawy prawne: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi
Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz