Wspólne zasoby - strona 9

Systemy informatyczne w transporcie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3297

, gdy więcej niż dwóch użytkowników dzieli się wspólnym zasobem, jakim jest pasmo kanału radiowego lub wspólny kanał...

Rekrutacja (36 stron)

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4599

ludzkimi wymaga aktywnych przemian całego systemu, zwłaszcza w sferze wspólnej zasobów ludzkich...

Podstawy organizacji i zarządzania - materiały

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2835

Dokument ma 27 stron, zawiera wyjaśnienie ważnych pojęć i zagadnień oraz porusza zagadnienia takie jak: organizowanie, etapy procesu organizowania, więzi organizacyjne, hierarchia i podział władzy, organizacja, cechy organizacji jako systemu, organizacja formalna, nieformalna, cele organizacji, zar...

Socjologia organizacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6587

Zagadnienia dotyczą m.in.: obserwacja zachowań ludzi, empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny, funkcje badań socjologicznych, przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji, społeczeństwo organizacyjne, podział grup społecznych, rola społeczna, wzór osobow...

Polityka Społeczna - Stopa ubóstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2443

"Dialog społeczny: relacje między partnerami społecznymi oraz ich stosunki dwustrone lub trójstronne z organami państwowymi; obejmuje komunikowanie sie przedstawicieli okreslonych grup czy kategorii społecznych, przyjmujace najczęściej zinstutucjonalizowana formą, którego celem jest negocjowani...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia5

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

ORGANIZOWANIE -skoordynowany zespół czynności wykonywany przez personel firmy w celu realizacji określonego zadania zleconego przez przełożonego -sposób ułożenia lub przydziału pracy członkom organizacji dla sprawnego osiągania celu. ETAPY PROCESU ORGANIZOWANIA 1.ustanowienie całej pracy 2.podzia...

Rekrutacja - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

ludzkimi wymaga aktywnych przemian całego systemu, zwłaszcza w sferze wspólnej zasobów ludzkich...

Rekrutacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064

ludzkimi wymaga aktywnych przemian całego systemu, zwłaszcza w sferze wspólnej zasobów ludzkich...