Rekrutacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rekrutacja - omówienie - strona 1 Rekrutacja - omówienie - strona 2 Rekrutacja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

REKRUTACJA
SPIS TREŚCI WSTĘP ........................................................................................................4
ROZDZIAŁ I Zarządzanie zasobami ludzkimi Krótki rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie zarządzani a zasobami ludzkimi ....................................................................................5
Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi ..............................13
ROZDZIAŁ II Rekrutacja 1. Źródła naboru ............................................................................................16
2 Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna ..........................................................23
2.1 Rekrutacja wewnętrzna ...........................................................................23
2.2 Rekrutacja zewnętrzna .............................................................................26
3. Dążenie do poprawienia efektywności rekrutacji .....................................28
3.1 Zastosowanie testów .................................................................................30
3.2 Wszechstronna rozmowa kwalifikacyjna ..................................................31
4. Ramy prawne i wymagania proceduralne .................................................35
ROZDZIAŁ III Przykład Praktyczny Rekrutacji „PHU MARWIT” Firma „PHU MARWIT” ..........................................................................40 Zasady przeprowadzania rekrutacji ..........................................................44 ZAKOŃCZE NIE .........................................................................................50 BIBLIOGRAFIA .........................................................................................51
WSTĘP Praca ta stanowi próbę przybliżenia zasad i metod stosowanych w rekrutacji, jako składnika zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Tematyka rekrutacji jest sama w sobie interesującą, gdyż niesie ze sobą wiele emocji, poszukiwania w sobie i w organizacji celów wspólnych, tak jak ma to miejsce w całym zarządzaniu personelem. Rekrutacja to nie tylko proces poszukiwania pracownika, to również wyjście na rynek pracy przez przedsiębiorstwo, które tak samo chce zatrudnić, jak osoba zatrudniana otrzymać pracę.


(…)

…, Warszawa 1995, s.323.
Armstrong M., tamże, s.165.
Zarządzanie. Teoria i praktyka, tamże, s.323-324.
Zarządzanie . Teoria i praktyka, praca pod redakcją A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s.323.
Kostera M., Zarządzanie personelem., PWE 1996, s.50.
Kostera M., loc. Cit.
Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s.67…
…, do których zaliczyć można:
uczestnictwo personelu w podejmowaniu ważnych decyzji,
traktowanie ludzi, jako możliwy do rozwijania kapitał społeczny,
wybór opcji czy proponowanych rozwiązań powinien opierać się na rzetelnych argumentach uzasadniających podejmowane decyzje,
władza nie powinna być za bardzo zcentralizowana, ale podzielona w ramach całej organizacji, po to, aby istniały zaufanie i współpraca pomiędzy…
… się z pomocy agencji zatrudnienia, których w Poznaniu jest kilka (cena korzystania z usługi jest wysoka), jak do tej pory korzystano z tej metody tylko raz.
Z reguły poszukiwanie kandydatów na rynku lokalnym i w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej daje pozytywne rezultaty, zgłasza się odpowiednia liczba kandydatów. W poszukiwaniach pomija się osoby pozostające na zasiłku dla bezrobotnych przez dłuższy okres…
… drzemiące w pracownikach pokłady energii i kreatywności;
stworzenie warunków, w których nowatorstwo, praca zespołowa oraz jakość totalna będą się mogły w pełni rozwinąć;
system organizacji powinien być elastyczny, zdolny do reagowania i przystosowania się oraz pomagania firmie w osiąganiu celów w otoczeniu konkurencyjnym;
opracowanie spójnego zestawu zasad polityki personalnej i zatrudnienia, co ma na celu…
… analizy i przyjmowania lub odrzucania kandydatów do pracy, na podstawie ściśle określonych kryteriów.
Bardzo często, pomimo doprecyzowania przez poszukującą pracowników firmę oczekiwań wobec nich dochodzi do przysyłania osób nie mogących spełnić potrzebnych wymagań (w przypadku prośby o zgłaszanie się kandydatów, przy pomocy przysyłanych, curriculum vitae (CV) oraz listów motywacyjnych, wraz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz