Pytania na egzamin - opracowanie - Prawo popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - opracowanie - Prawo popytu - strona 1 Pytania na egzamin - opracowanie - Prawo popytu - strona 2 Pytania na egzamin - opracowanie - Prawo popytu - strona 3

Fragment notatki:

Sformułować prawo popytu i podaży.
Prawo popytu i podaży, podstawowe prawo ekonomiczne regulujące działanie mechanizmu rynkowego, określające wzajemne zależności pomiędzy wielkością popytu, wielkością podaży, a poziomem ceny towaru. Mówi, że w warunkach niezmienności innych zjawisk rynkowych popyt zmienia się z reguły w odwrotnym, a podaż w tym samym kierunku, co cena. Nadwyżka popytu nad podażą powoduje wzrost ceny, nadwyżka podaży nad popytem jest przyczyną spadku ceny.
Co to jest cenowa elastyczność popytu?
Cenowa elastyczność popytu - stosunek względnej zmiany ilości pożądanego dobra, do względnej zmiany jego ceny, wyrażony współczynnikiem cenowej elastyczności popytu:
gdzie:
Ed(p) - cenowa elastyczność popytu,
- wyrażona w procentach zmiana zgłaszanego zapotrzebowania na dobro w sztukach,
- wyrażona w procentach zmiana ceny.
Innymi słowy cenowa elastyczność popytu mówi o tym, o ile procent zmieni się chęć zakupu wyrażona w sztukach towaru, jeżeli cena danego towaru zmieni się o 1%.
Współczynnik cenowej elastyczności popytu
Dla Ed(p) 0 wzrost ceny powoduje wzrost popytu: dla popyt nieelastyczny - procentowa zmiana popytu jest mniejsza niż procentowa. Produkty należące do dóbr niższego rzędu
dla Ed(p) = 1 popyt proporcjonalny - procentowa zmiana popytu jest równa procentowej zmianie ceny
dla Ed(p) 1 popyt elastyczny - procentowa zmiana popytu jest większa niż procentowa zmiana ceny
Dla popyt doskonale elastyczny - minimalna zmiana ceny wywołuje maksymalną zmianę popytu
Popyt sztywny
Popyt nieelastyczny
Popyt proporcjonalny
Popyt elastyczny
Popyt doskonale elastyczny
Jakie czynniki decydują o wielkości popytu?
Popyt, ilość towaru, którą nabywcy są skłonni kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Przy niezmienności innych warunków rynkowych wzrost ceny powoduje zmniejszenie wielkości popytu, a obniżka ceny wywołuje wzrost wielkości popytu. związane z rynkiem: wielkość dochodów, gdy wzrasta dochód, wzrasta również popyt na dane dobro (i odwrotnie)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz