Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych - strona 6

Prawo Europesjkie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

filara UE (Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach...

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1848

Pojecie prawa UE i jego zródla Konsekwencje Traktatu lizbońskiego: Traktat z Lizbony zmienia trzy traktaty podstawowe: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską- zwany obecnie Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspóln...

Integracja europejska (skrypt)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Integracja europejska
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2205

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. III – Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych. I filar...

Podstawy prawa UE - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy prawa UE
Pobrań: 903
Wyświetleń: 2422

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa) i Filar III (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych...

Kryminologia - przedmiot

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1393

policyjnej i sądowej w sprawach karnych Zgodnie z Traktatem z Maastrkrht, Rada koordynuje działania rządów UE...

Stosunki międzynarodowe - opracowane pytania

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3920

in. zagadnienia takie jak: stosunki międzynarodowe, podmioty stosunków międzynarodowych, czynniki warunkujące stosunki międzynarodowe, . rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. prekursorzy i ich prace, szkoły interpretacji stosunków międzynarodowych i ich charakterystyka: realizm, neorealizm, ko...

Administracja - zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Skrzydło-Tefelska
 • Instytucje i Źródła prawa UE
Pobrań: 959
Wyświetleń: 3619

Polityka zagraniczna i Bezpieczeństwa Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych Atr.2 TUE ustanawia...