Kryminologia - przedmiot

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryminologia - przedmiot - strona 1

Fragment notatki:

przedmiot kryminologii jest nauka o fenomenie przestępstwa, o przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości, o ofiarach przestępstwa oraz o zjawiskach ze sfery patologii życia społecznego i o ich zapobieganiu. Kryminologia koncentruje się na człowieku i jego środowisku. Rozpatruje indywidualne zachowania przestępne oraz przestępczość jako zjawisko społeczne. Podejście do problematyki patologii społecznej i przestępczości wyznacza kryminologię jako naukę dominującą w rozpoznawaniu obszarów zagrożeń, które stale rosną. W ostatnich latach rozszerza się przestępczość zorganizowana, stanowiąca wielkie niebezpieczeństwo dla państwa i społeczeństwa, w tym narastający terroryzm. Powiązania przestępcze istnieją w każdej dziedzinie aktywności kryminalnej od prania brudnych pieniędzy i fałszerstw środków płatniczych, do nielegalnego handlu narkotykami i materiałami nuklearnymi. Kryminologia jest nauką empiryczną (opartą na doświadczeniu). Kryminologia jako nauka powstała w XVIII wieku, ale przestępczość pojawiła się wraz z tworzeniem się grup ludzkich.
2.Stosunek kryminologii do Innych nauk
kryminologia w aspekcie Innych dziedzin naukowych:
Prawo karne zajmuje się kwestią istnienia przesłanek, zachowań, które możemy uznać za niezgodne z prawem, zajmuje się przestępstwem, dotyczy fazy przygotowania poznawczego, przesłuchanie. Prawo karne to szukanie rozwiązań, za pomocą których można ocenić konkretne zachowanie jako przestępne. Kryminologia zaś zajmuje się osobą przestępcy, zapobieganiem przestępstwom, prawomocnym skazaniem a także działaniami zapobiegającymi ponowne popełnienie przestępstwa.Kryminologia odpowiada na pytanie jakie czynniki leżą u źródła przestępstwa, co warunkuje przestępstwo oraz jaka jest struktura i dynamika przestępstwa.Psychologia jako sprawdzenie procesów psychicznych, określenie celów psychologicznych przestępstwa, motywacja czynu, kwestia podłoża procesów psychicznych, osobowość i środowisko człowieka, w którym przebywa. socjologia - socjologia kryminalna - zrozumienie procesów i zjawisk społecznych umożliwiających analizę przestępstw; bada patologie społeczne (np. alkoholizm, narkomania).Pedagogika w stosunku do kryminologii jest resocjalizacją - pomocą osobom nieprzystosowanym społecznie, pomoc w powrocie do normalnego życia po odbyciu kary.Medycyna, neurologia (ukł. nerwowy) - bada czy dana osoba nie przeszła jakichś urazów czaszki, mózgu, zwyrodnień, uszkodzeń, które mogły by spowodować zmiany w osobowości człowieka.Kryminalistyka -zajmuje się śladami przestępstwa, czym X popełnił przestępstwo, daje możliwość postawienia konkretnej osobie zarzutu. Nauka o śladach przestępstw i metodach stosowanych przez przestępców. Kryminologia interesuje się społecznymi uwarunkowaniami przestępczości znajdującymi się w otoczeniu jednostki:Struktury l sto

(…)

…, w których działa ok. 4,5tys osób 61 gangów ma powiązania międzynarodowe. Straty z ich tytuły to ok 151mld złotych. Główne obszary działań grup przestępczych to haracze, handel ludźmi, kradzieże i przerzut samochodów, produkcja i sprzedaż narkotyków, alkoholi i papierosów, wyłudzanie kredytów i podatków, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie kart kredytowych, oszustwa internetowe. Dużo środków przeznaczana…
… od żywych dawców, powstał w wyniku rosnącego zapotrzebowania na narządy ludzkie w krajach uprzemysłowionych. "Dawcy" narządów pochodzą zazwyczaj z krajów Trzeciego Świata, zaś tak zdobyte narządy są oferowane na czarnym rynku sprzedaż organów pobieranych od żywych dawców. określa się tu handel ludźmi w celach zmuszania do prostytucji i pornografii, wyzysk siły roboczej niezależnie od płci i wieku…
…, indywidualną wolność i cielesną nienaruszalność. Formy handlu ludźmi to: • Handel dziećmi - nielegalne adopcje, często zagraniczne, oraz "sprzedaż" osoby niepełnoletniej. • Handel kobietami - nakłanianie kobiet do wyjazdu do pracy za granicą w innym charakterze, a następnie zmuszaniu ich do prostytucji, • Handel tanią siłą roboczą - za swoją pracę osoby takie otrzymują wynagrodzenie niższe niż dopuszcza prawo…
… - Chińskie Triady:przestępczość narkotykowa, pranie brudnych pieniędzy, przestępczość gospodarcza, handel ludźmi ,Kraje WNP - rosyjskojęzyczne zorganizowane grupy przestępcze,nielegalny handel bronią i materiałami rozszczepialnymi, handel narkotykami, przestępczość gospodarcza, pranie brudnych pieniędzy, przemyt, handel ludźmi, fałszerstwa środków płatniczych ,Europa Środkowa i Wschodnia - przestępczość…
… zorganizowaną w ostatnich latach jest obszar Europy Środkowo - wschodniej, gdzie po upadku "żelaznej kurtyny" w sposób wyraźny wzrosła przestępczość i pojawiły się także, nie znane na tym obszarze jej formy, w tym i przestępczość zorganizowana. Rozwojowi przestępczości zorganizowanej sprzyja tu utrzymujący się stan przebudowy, zwłaszcza w odniesieniu do regulacji prawnych.     Najważniejszymi ośrodkami…
… około szesnastu lat..Od kilku lat obserwuje się przesuwanie się przestępczości nieletnich do coraz niższych grup wieku: połowa skazanych przez sądy to dzieci w wieku 9-12 lat, na dzieci w wieku 12-13 lat przypada jedna trzecia orzeczeń sądowych Najczęstszymi rodzajami przestępstw popełnianych przez nieletnich są kradzież,kradzież z włamaniem,uszkodzenie mienia,rozbój, udział w bójce lub pobiciu,paserstwo
… środków chemicznych po to, aby wprowadzić się w stan odurzenia. Odurzenie wywołują jednakże środki różnego rodzaju. Mogą to być więc autentyczne narkotyki, takie jak np. morfina, amfetamina, heroina Odurzanie się tymi środkami jest uznawane za właściwą narkomanię. LEKOMANIA- Zależność lękowa jest to stan wywołanym dłuższym stosowaniem leku. Lek powoduje przestrojenie czynności psychicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz