Administracja - zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 4340
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja - zagadnienia egzaminacyjne - strona 1

Fragment notatki:


Opracowany zestaw zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu „Instytucje i źródła prawa UE”
1.Geneza i rozwój Wspólnot oraz UE
Po II Wojnie Światowej zauważono, że dla rozwoju militaryzacji istotne znaczenie ma rozwój przemysłu górniczego i stalowego. Już w 1944 roku Jean Monet, francuski minister spraw zagranicznych stworzył projekt nacjonalizacji produkcji węgla i stali w Niemczech i Francji.
9 czerwca 1950 również francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty węgla i Stali (EWWiS) .Jej celem miało być poddanie całości przemysłu węgla i stali (głównie na terenie Niemiec i Francji) wspólnej kontroli organizacji międzynarodowej, otwartej dla innych państw.
18 kwietnia 1951 w Paryżu podpisano traktat o utworzeniu EWWiS przez sześć państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Powołana była na 50 lat i nie została przedłużona. Cele EWWiS:
doprowadzenie do usamodzielnienia militarnego i gospodarczego Niemiec,
poddanie potencjału Niemiec pod kontrolę ponadnarodową.
Budowa wewnętrzna EWWiS:
Wysoka Władza (prawo tworzenia i wykonywania prawa wspólnotowego, w skład jej wchodzą niezależni funkcjonariusze międzynarodowi)
Rada Ministrów (przedstawiciele państw członkowskich; harmonizacja działań Wielkiej Władzy i rządów krajowych)
Wspólne Zgromadzenie (kontrola Wysokiej Władzy)
Trybunał Sprawiedliwości (zapewnia przestrzegania prawa wspólnotowego przez instytucje EWWiS i państwa członkowskie
1-2 czerwca 1955 w Messynie odbyła się konfederacja ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich EWWiS, gdzie zapadła decyzja o poszerzeniu integracji o nowe dziedziny oraz o utworzeniu nowych wspólnot. W tym celu utworzono Komitet Międzynarodowy pod przewodnictwem holenderskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Spaaka . Przedstawił on w 1956 raport zwany dzisiaj Raportem Spaaka . Zakładał on połączenie rynków gospodarczych przez ustanowienie unii celnej, zniesienie ograniczeń ilościowych, swobodę świadczenia usług i wspólną politykę rolną.
25 marca 1957 państwa członkowskie EWWiS podpisały traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). W jego ramach miała być zapewniona:
Swoboda przepływu towarów, pracowników, usług i kapitału
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej W dalszym etapie wspólnego rynku:
utworzenie unii celnej koordynacja polityki handlowej
wspólna polityka rolna i gospodarcza równa i wolna konkurencja
Instytucje EWG:
Rada (organ stanowiący prawo)
Komisja (organ wykonawczy i zarządzający )
Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne (organ kontrolny)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (organ sądowy)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz