Współczynnik korelacji Pearsona

note /search

Statystyka wyklad 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1064

II i IV (xi - ẋ)(yi - ȳ) < 0 * współczynnik korelacji Pearsona r(X, Y) =rXY - konstrukcja miary -Sx...

Mierniki korelacji dwóch zmiennych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1505

nimi jest współczynnik korelacji Pearsona rxy. O związku liniowym między zmiennymi mówimy wówczas, gdy jednostkowym...

Cw3-korelacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

obliczeo i wylicz współczynnik korelacji Pearsona iv. zinterpretuj wynik d. zastosowanie - przykład 2...