Wykład - Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona - strona 1 Wykład - Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona - strona 2 Wykład - Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona - strona 3

Fragment notatki:

Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona
Korelacja oznacza współzależność jeżeli x oddziaływuje na y i y oddziaływuje na x mówimy o korelacji.
Najprostszym sposobem ujawnienia zależności korelacji istnieje między zjawiskiem lub cechą badanej zbiorowości jest grupowanie matematyczne w szeregi statystyczne które chcemy badać.
Każde zadanie zaczynamy od wykresu.
Sporządzamy wykres korelacji dzięki którym można określić rodzaj korelacji (liniowa, krzywoliniowa) kierunek korelacji (dodatnia, ujemna), siła korelacji (słaba, umiarkowana, silna). Wykres korelacji jest wykresem punktowym. Wykresy:
liniowa, dodatnia
liniowa, ujemna
krzywoliniowa, dodatnia
krzywoliniowa, ujemna
brak korelacji
Korelacja liniowa Pearsona
Dla cechy ilościowej najlepszym współczynnikiem jest korelacja liniowa.
- x oddziaływuje na y - y oddziaływyje na x
W obliczeniach przedział korelacji nie może zostać przekroczony. = -1 - oznacza że między zmiennymi istnieje związek funkcyjny ujemny
- między zmiennymi występuje związek korelacyjny ujemny,
= 0 - brak korelacji
- oznacza że związek między cechami występuje korelacyjny dodatni
= 1 - istnieje związek funkcyjny dodatni
Jeżeli:
0,00 - 0,30 - słaba korelacja
0,35 - 0,50 - korelacja umiarkowana
0,55 - 1,00 - silna korelacja
Zadanie
Przeciętne miesięczne wydatki na jedną osobę w gospodarstwach domowych emerytów na żywność (łącznie z wydatkami na alkohol i wyroby tytoniowe) oraz na utrzymanie mieszkania (łącznie z opłatami za energie elektryczną i cieplną) w procencie wydatków ogółem w Polsce w 1997. Wydatki na mieszkanie
Wydatki na żywność
xi yi xiyi 17,3
57,3
991,29
299,29
3283,29
-0,5
2,1
0,25
4,41
-1,05
17,5
55,6
973,00
306,25
3091,36
-0,3
0,4
0,09
0,16
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz