Wrzosowisko - strona 2

note /search

Próchnica gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

i na wrzosowiskach. Powstaje ona w warunkach niskiej aktywności biologicznej środowiska, w których humifikacja...

Roślinność w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

- łęgowe Zespoły turzycowe - powstaje torfowisko, łąki kwaśne, torfowisko wysokie, wrzosowisko kwaśne...

Krajobraz polno-leśny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

owiec przyczyniał się do powstawania wielkich wrzosowisk. Przerzedzanie lasów wielogatunkowych ułatwiło...

Stosunki wodne Europy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

i wrzosowiskami. Pontyjsko-panońska prowincja lasostepów i stepów czarnomor. obejmuje pd. Ukrainę, Podole...

Podział regionalny Pobrzeża

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4410

, łąki bagienne, wrzosowiska i roślinność wydmowa. Rozmieszczenie głównych kompleksów leśnych J. Stasiak...

Europa - podstawowe dane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

dębowo-brzozowymi i wrzosowiskami. - Pontyjsko-panońska prowincja lasostepów i stepów czarnomorskich...

Literatura powszechna - Wiliam Blake

 • Uniwersytet Gdański
 • Literatura powszechna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2583

: Ponieważ weseliłem się na wrzosowisku, Ponieważ uśmiechałem się wśród lodów zimy, Jak na śmierć mnie płachtami okryli...