Wotum nieufności - strona 15

Ustrój Anglii - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1540

z ministrów Działalność rządów w oparciu o większość parlamentarną wotum nieufności - żądanie ustąpienia...

System Niemiec - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

* konstruktywne wotum nieufności- nie można obalić rządu nie mianując następcy Kanclerza BUNDESRAT Uczestniczy...

Ustrój polityczny Niemiec-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

przed parlamentem. Wiele instytucji, takich jak np. warunki stawiane przez wotum nieufności i wotum zaufania...

Medinat Israel - o Izraelu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

może uchwalić wotum nieufności dla rządu. Rząd jednak tradycyjnie dąży do zajmowania pozycji nadrzędnej...

Zestawienie państw- porównanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1295

ustawodawczą W razie uchwalenia wotum nieufności dla rządu, premier składa rezygnację na ręce prezydenta...

Skrypt z prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1680

wyraża RM wotum nieufności więk­szością ustawowej liczby posłów. Wniosek w tej sprawie złożyć...

Zasady ustroju Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 651

przed upływem kadencji (przeciwwaga dla wotum nieufności). System prezydencki. To drugi z zasadniczych modeli...

Francja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1575

wotum nieufności, może jednak doprowadzić do dymisji rządu Procedura ustawodawcza - priorytet projektów...