Wotum nieufności - strona 14

Wykład - parlament UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

uchwalenia większością 2/3 głosów wotum nieufności KE powodującego jej odwołanie, - kreacyjne - wyrażenie...

Procedura powoływania rządu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2485

obowiązkowo skł. dymisję RM jeśli sejm nie uchwali w. zaufania Gdy sejm uchwali wotum nieufności REZYGNACJA...

Demokracja przedstawicielska - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

możliwości wystosowania wotum nieufności w stosunku do prezydenta - orzeczenie Federalnego Sądu...

formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

(odpowiedzialność parlamentarna) i mogą być przed upływem kadencji na podstawie parlamentarnego wotum nieufności...

Ustrój Anglii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1120

z ministrów Działalność rządów w oparciu o większość parlamentarną wotum nieufności - żądanie ustąpienia...