Wolne miasto - strona 9

Wojna obronna - 1939

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

, czyli żeby zrezygnowano ze statusu wolnego miasta ( który ustaliła Liga Narodów, a więc ona też musiałaby się zgodzić...

Królestwo polskie w okresie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

dokonał nowego czwartego rozbioru polski. Na mocy postanowień kongresu Kraków ogłoszono wolnym miastem...

Prawo międzynarodowe a prawo krajowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1827

traktowania obywateli polskich w Wolnym Mieście Gdańsku (1982r.) - STSM stwierdził, że państwo...

Granice: wschodnie, zachodnie, północne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

Pomorza Gdańskiego bez Gdańska (Wolne Miasto pod zarządem Ligii Narodów) -przyłączenie pomorza miało b...

Sanacja, rządy sanacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3080

) i utrzymanie statusu Wolnego Miasta Gdańska. Ponadto, dążono do odzyskania Zaolzia zajętego w 1920...