Wojna i Pokój - strona 3

Transfer siły roboczej - 16.11.2012

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Kołodziejczyk
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 560

wprowadzenie sztywnego kursu), stan wojny i pokoju(jakaś presja zewnętrzna, wypowiedzi polityków, spekulacje...

Pacyfizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2121

dialektykę wojny i pokoju jako jedność, w której ścierają się ze sobą przeciwieństwa. Hezjod (VII w. p.n.e...

Republika Rzymska - ustrój

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1253

i pretorów, podejmowało decyzję o wojnie i pokoju (2) Zgromadzenia trybusowe (comitia tributa w dzielnicach...

Międzynarodowe prawo wojenne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

bezwarunkowa. Zakończenie stanu wojny (podpisanie pokoju) - z traktatem pokojowym (definitywny koniec wojny...

Stosunki międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

(socjologiczna teoria wojny i pokoju, tłumaczy relacje); e) imagologia (nauka o obrazie narodu w postrzeganiu...

Grocjusz- opracownaie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

o prawie wojny i pokoju” Prawo porządkiem normatywnym mającym obiektywne umocowanie. Jest niezależne od ludzkiej...

Sejm i senat-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 791

prawa, - początek wojny, stanowienie pokoju- kiedy nastąpi atak lub wynika tak z umów międzynarodowych...