Gatunki dziennikarskie - wykład - wstęp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gatunki dziennikarskie - wykład - wstęp  - strona 1 Gatunki dziennikarskie - wykład - wstęp  - strona 2 Gatunki dziennikarskie - wykład - wstęp  - strona 3

Fragment notatki:

GATUNKI DZIENNIKARSKIE- WYKŁADY WYKŁAD 1 • Epoka Gutenberga • Globalna wioska (patrz: „Wojna i pokój w globalnej wiosce” Marshall McLuhan) Do lat 30. XX wieku mianem IV władzy określano PRASĘ. Lata 50. wprowadziły innowacje i szersze wpływy pozostałych mediów: TELEWIZJI oraz  RADIA, tuż obok PRASY. Ryszard Kapuściński (teoretyk mediów) • Media kształtują myślenie • Media powodują spłycenie informacji: media dezintegrują, tworząc pewne ZNAKI • Media spowodowały powstanie CYWILIZACJI TECHNICZNEJ Media dają to, czego od nich oczekujemy: SELEKCJĘ FILTRACJĘ DEZINTEGRACJĘ Synonimem ‘media’ są środki masowego przekazu, komunikowania się. Mass media: wszelkie urządzenia i instytucje, dzięki którym informacje docierają do wielkiej i  zróżnicowanej liczby odbiorców (prasa, radio, telewizja, kino, fotografia). CECHY MEDIÓW: • Zasięg ponadregionalny Ogólnokrajowy Zbliżony do globalnego • Treści kierowane są do wszystkich, których zainteresują • Nastawione na masowy odbiór • Postępująca homogenizacja treści: swoiste ujednolicenie, dostępność niezwykle łatwa • Publiczny charakter (różni się tym od przekazu publicznego);  informacje dostarczane są niezliczonej i nieograniczonej liczbie odbiorców • Występuje cykliczność przekazu masowego, np. 24- godzinny Codzienny Miesięczny Kwartalny • Techniczna reprodukcja (zwielokrotnienie); Maszynowa produkcja pozbawia pewnego sacrum, w związku z czym następuje  DESAKRALIZACJA Przepisała Marta, grupa V SPOŁECZNA ROLA MEDIÓW „Nie drukuj nigdy tego, czego twoja służąca nie potrafi zrozumieć” Priorytetową funkcją dziennikarstwa jest: • INFORMOWANIE • WARTOŚCIOWANIE • PRZEKONYWANIE • KOMENTOWANIE Pełen obiektywizm nie jest możliwy, ale powinien być celem! ASERTORYCZNOŚĆ:  Stwierdzające, jednoznaczne sądy, proste stwierdzenia bądź też proste zaprzeczenia.  Błędem asertoryczności są: nadmierna OGÓLNIKOWOŚĆ Nadmierna MALOWNICZOŚĆ. CECHY MÓWIĄCE O: LITERACKOŚCI TEKSTU PRASOWOŚCI TEKSTU Fikcyjność Fakty, które są  Weryfikowalne I sprawdzalne Dominanta funkcji estetycznej Dominanta funkcji informacyjnej Funkcja autoteliczna  (zwracająca uwagę na samą siebie) Funkcja impresywna oraz  ekspresywna Obrazowość języka Funkcjonalność słowa Programowy subiektywizm Dominanta obiektywizmu I dążenie do tego Podmiot: osoba mówiąca Jest fikcyjna Tożsamość podmiotu  I autora Możliwe są hipotezy Dominanta funkcji asertorycznej Egon Erwin Kisz: • Ciekawość reporterska priorytetem wszelkim działań dziennikarskich • Dziennikarza powinien najbardziej ciekawić napis: ‘WSTĘP WZBRONIONY’

(…)

… jest kluczem)
• Archiwalia
Wszelkiego rodzaju dokumentacja
Nasłuch radiowy (kiedyś)
Najlepsze archiwalia ma „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Press-Service”
DZIENNIKARSTWO TO:
• Składanie świadectwa, bycia świadkiem
• Analizowanie
• Interpretowanie
• Zbieranie materiałów
• Reżyserowanie tekstu, obrazu
• Ważne są twórczość i rozwój
• Nazwisko jest firmą dla dziennikarza
• Sygnalizuje
• Diagnozuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz