Źródła informacji dla dziennikarza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2597
Wyświetleń: 6461
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła informacji dla dziennikarza - strona 1 Źródła informacji dla dziennikarza - strona 2 Źródła informacji dla dziennikarza - strona 3

Fragment notatki:


ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA DZIENNIKARZA – K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski,  W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz Kolejna garść notatek z wyżej wymienionego tytułu (rozszerzenie opracowania Wojciecha B., jeśli  się dublują, to przepraszam, ale jak to mówi mądre zdanie: repetitio est mater studiorum): – Dziennikarz jest zawodem zaufania publicznego; – system medialny a system polityczny: 1. doktryna autorytarna – sprawą dobra państwa podporządkują się media; mechanizm  kontroli nad środkami przekazu; 2. doktryna komunistyczna 3. doktryna liberalna – nadrzędne prawo jednostki w stosunku do innych praw; 4. doktryna odpowiedzialności społecznej; - nadawcy publiczni: funkcja informacyjna,  edukacyjna, kulturotwórcza; dbanie o najmłodszych; 5. katolicka doktryna mediów – teologia środków społecznego przekazu; przed II Soborem  – kontrola mediów; po – teologiczna akceptacja mediów (media jako narzędzie czynienia  dobra); ocena mediów – ocena ludzi w nich pracujących; edukacja medialna – rola  nadawców w świecie, odbiorca świadomy; odpowiedzialna wolność – właściciele, nadawcy; – profesjonalizm zawodowy: wiedza teoretyczna i praktyczna (m.in.: dotycząca samego  zawodu, z zakresu komunikacji społecznej – chodziło się na Andrzeja, chodziło...),  opanowanie warsztatu dziennikarskiego, znajomość i przestrzeganie zasad etyki zawodowej  (odsyłam do boskiego Bogdana);  – FIJ – powstała w 1926 roku; – XIX w – I polskie regulacje dotyczące etyki zawodowej dziennikarzy; – dziennikarstwo rewolwerowe – sensacja, wiadomości plotkarskie; najważniejsze są  pieniądze;  – wywoływanie informacji – zależy od talentu dziennikarza, zdolności postrzegania,  wrażliwości, pokora wobec świata, zdystansowanie, skupienie się na szczególe,  – źródła formalne/nieformalne (kryterium: wiarygodność – legalność i istotność źródła,  sprawdzalność); – formalne dzielą się na  zewnętrzne : źródła osobowe (np. niedorzecznicy prasowi, liderzy opinii publicznej), instytucjonalne (np.  serwisy agencji prasowych), dokumenty (np. oficjalne dokumenty) i wewnętrzne:  formalne zasoby archiwalne poszczególnych redakcji oraz wewnętrzną bazę  danych; – nieformalne źródła informacji:  zewnętrzne:  źródła osobowe (świadkowe zdarzeń, własne  kontakty dziennikarza,), poznawcze (obserwowalne, zasłyszane nieformalne zapiski i  notatki – wiedzę praktyczną wzbogacającą walory poznawcze i pozwalająca lepiej  zrozumieć otaczająca rzeczywistość);  wewnętrzne:  normy, zasady i reguły postępowania  dziennikarza, jego wiedzę i wykształcenie;  – konferencje prasowe: związek z propagandą ( propago – 

(…)

… (typowe kalki), ale oglądane z zainteresowaniem; często
symboliczne znaczenie (np. triumf dobra nad złem);
– „najgorsze wzory stają się wzorami do naśladowania, a antybohaterowie – bohaterami”;
2
– funkcje fotografii: rola informacyjna, potwierdza prawdziwość źródła, kształtuje nastrój i
opinię publiczną;
– inne źródła info: rejestry handlowe, agencje wywiadu gospodarczego, policja i inne służby
mundurowe, NIK, biznesmeni, książka telefoniczna, UOP,
– dziennikarz śledczy – gliniarz i prokurator;
– na użycie środków niejawnych (np. ukryta kamera) zgodę musi wydać redakcja;
– literatura i dziennikarstwo:
– informacja: od dziennikarza (jako efekt jego pracy) i informacja dla dziennikarza (jako
inspiracja, narzędzie, wzorzec);
– kulturyzacja – reprezentacja wewnętrznego świata kultury danej jednostki…
… a prowokacja;
fotografie śledcze – zdjęcia suche (typowe kalki), ale oglądane z zainteresowaniem; często
symboliczne znaczenie (np. triumf dobra nad złem);
„najgorsze wzory stają się wzorami do naśladowania, a antybohaterowie – bohaterami”;
2
– funkcje fotografii: rola informacyjna, potwierdza prawdziwość źródła, kształtuje nastrój i
opinię publiczną;
– inne źródła info: rejestry handlowe, agencje wywiadu…
…;
– Przesłanie Pana Cogito, Pan Cogito czyta gazetę Z. Herbert – wezwanie dla dziennikarzy;
– klasyczna zasada stosowności;
– informacje dziennikarskie – stawiamy im nie tyle wysoki wymóg prawdy, co
prawomocności; powinny być obiektywne, czyli rzetelne i bezstronne, oraz oddzielone od
komentarza;
– współpraca suwerennych partnerów; silne PR i słabe dziennikarstwo; silne dziennikarstwo i
słabe PR;
– komunikat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz