Wojna i Pokój - strona 2

Wykład - Wojna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

międzynarodowego na prawo wojny i pokoju,nie odpowiada to jednak współczesnym tendencjom zmierzającym do objęcia...

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935 ROKU

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Jadwiga Pasztor
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1484

o wojnie i pokoju; prezydent może zawierać umowy międzynarodowe; prezydent mianuje prezesa NIK, prezesa...

Funkcje parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

związane z wprowadzeniem lub utrzymaniem stanów nadzwyczajnych: decyduje o wojnie i pokoju (art. 116...

Polityka bezpieczeństwa ChRL- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grzegorz Gil
 • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127

za bezpieczeństwo nakłada na naród i armię. Wypowiadanie wojny i pokoju pozostawia OZPL(Ogólnochińskie Zgromadzenie...

Koncepcja "human security"- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3108

, ze wspólnym interesem ludzkości jest przetrwanie. Jego realizacja wymaga rozwiązania problemów wojny i pokoju...

Monarchia stanowa - Władza królewska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

katoliccy. Miała wpływ przy: Polityka zagraniczna Wojna i pokój Obsadzanie urzędów 6. Sejm walny i sejmy...

Wojny religijne we Francji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

niepodległości Zjednoczonych Prowincji Niderlandów. Wojnę zakończył pokój westfalski podpisany w 1648 r. Pokój...

Obowiązywanie umów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

mogą obowiązywać zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Np. traktat w sprawie Kanału Sueskiego z 1888 stanowi...

Organy wewnętrzne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

międzynarodowych bez potrzeby wskazywania na pełnomocnictwa, ogłaszanie stanu wojny i pokoju. Przywileje...