Wojna i Pokój - strona 4

Wykład - ONR

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

wodzem, decydował o wojnie i pokoju, powoływał i odwoływał rząd. W skład jej mięli wchodzić...

Monarchie absolutne i postabsolutne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2646

; reprezentował państwo, wypowiadał wojnę, zawierał pokój, podpisywał traktyty i umowy międzynar., zwoływał...

Stan wojny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

może podjąć uchwałę o stanie wojny” (wojna - przeciwieństwo pokoju,char. Się prowadzeniem działań zbrojnych...

Pacyfizm ( idee, twórcy, nurty)- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2793

między zorganizowanymi społecznościami. Jednakże brak wojny idea pokoju jest wprawdzie warunkiem koniecznym...

Zgromadzenie Ludowe w Atenach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

ekklezji to: wybór (lub losowanie) i kontrola urzędników przyjmowanie posłów decyzja o wojnie i pokoju...

Monarchia stanowa - Włochy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

, przyjmowanie do prawa miejskiego, decyzje o wojnie i pokoju, nazwiska rodów członkowskich wpisywano do złotej...

Rządy Kazimierza Wielkiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

. Wojnę zakończył pokój w Namysłowie w 1348 r., w którym Kazimierz Wielki uznał prawa czeskie do Śląska...