Monarchie absolutne i postabsolutne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2660
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchie absolutne i postabsolutne - strona 1 Monarchie absolutne i postabsolutne - strona 2

Fragment notatki:

MONARCHIE ABSOLUTNE I POSTABSOLUTNE § 2 - Ustrój polityczny państw złożonych (konfederacji, federacji, unii realnych) ogólnie - do 1867 konfederacja (Niemcy + Austria), od 1867 Austria - unia realna, Niemcy - federacja I. STANOWISKO PRZEWODNICZĄCEGO konfederacja - najniższa forma państwa złożonego, Związek Reński - protektorem był Napoleon - nie był członkiem związku, sprawował politykę zagr.; przewodniczącym był prymas Niemiec - abp Moguncji - funkcje reprezentacyjne) Związek Niemiecki - przewodniczącym był cesarz Austrii - mógł tylko wnosić propozycje przedstawione przez p. związk. federacja - przyjęta w Związku Północnoniemieckim i II Rzeszy Związek pnniemiecki - przewodniczący - dziedziczny król pruski; reprezentował państwo, wypowiadał wojnę, zawierał pokój, podpisywał traktyty i umowy międzynar., zwoływał posiedzenia izb, dowodził siłami zbrojnymi itd. II Rzesza- przewodniczący - dziedziczny cesarz niemieckim, kompetencje jak wyżej unia realna - system przyjęty w Austro-Węgrach, monarchą w jednej osobie był cesarz austriacki, równocześnie będąc królem węgierskim, swe funkcje wypełniał osobno dla obu państw
II. ORGANY WYKONAWCZE ZR i ZN - nie przewidziano istnienia wspólnej władzy wyk., każde państwo prowadziło swoją politykę wewnętrzną samodzielnie, Związek niemiecki miał jednak wspólną politykę zagraniczną Rada Ścisła - załatwiała sprawy bieżące - 17 umocowanych członków związku, 11 państw miało głosy wirylne (4 lub 3 głosy w zgr. związkowym), pozostałe państwa i 4 wolne miasta miały 6 głosów kurialnych ZP-N - Prezydium Rady Związkowej - funkcje wykonawcze, obradowali pod przewodnictwem pruskiego premiera, mianowali urzędników, kontrolowali ich, przygotowywali projekty ustaw i zwoływali reichstag II Rzesza - władza wykonawcza w rękach kanclerza, mianowanego przez cesarza; z Kancelarii Rzeszy wyodrębniły się urzędy Rzeszy - twory quasi-ministerialne, kierowali nimi sekretarze stanu, mianowani przez kanclerza, zajmowali się sprawami wspólnymi federacji\ Austro-Węgry - sprawy wspólne: polityka zagr. wojsko, finanse, marynarka, zarząd nimi powierzono 3 ministrom austro-węgierskim, zależnym tylko od monarchy
III. CIAŁA USTAWODAWCZE Związek Reński - Sejm Związkowy - , siedziba - Frankfurt n. Menem - dwie izby: Kolegium Królów (przew. abp Moguncji) i Kolegium Książąt - kierował książę Nassau - Sejm ten nigdy się nie zebrał ZN - Zgromadzenie Związkowe - 69 przedstawicieli państw (po 4 z królestw, po 3 z wlk. księstw, po 2 z Brunszwiku i Meklemburgii i Nassau, po 1 z pozostałych państw i wolnych miast), siedziba - Frankfurt n. Menem

(…)

… z królestw, po 3 z wlk. księstw, po 2 z Brunszwiku i Meklemburgii i Nassau, po 1 z pozostałych państw i wolnych miast), siedziba - Frankfurt n. Menem
zw. Płn-Niem - parlament bikameralny: Rada Związku - izba wyższa (43 przedstawiciele państw w tym 17 z Prus); Sejm Rzeszy - izba niższa - posłowie wybierani w wyborach powsz. bezp. tajnych równych, kadencja - 3 lata
II Rzesza - bikameralny parlament - Rada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz