Wodospady - strona 12

Metody badań geografii turyzmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1995

Lingstone – odkrycie wodospadu Wiktorii, jezior : Niasa, Mueru, Banguelu i źródeł Konga Henry Morton Stanely...

Zestawy kolokwiów - fizyka

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2394

m2 tworzy wodospad o wysokości h. Prędkość strumienia wynosi v m/s. Oblicz moc wodospadu. -masa wody...

Geografia regionalna świata - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2898

m3/sek Największe wodospady     Salto Angel 808 m (1054 m w kaskadzie) na rzece Churun (dopływ...

Konklucjanizm - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

architektoniczną na wzór angielskich domów wiejskich świadome wykorzystanie koryta rzeki, kształtowanie wodospadów...

Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

, wodospady, brzegi tych wód, zwierzęta, rośliny, minerały, skamieniałości - tak gatunki, jak zbiorowiska...

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe...