Wiosna ludów - strona 13

Zygmunt Krasiński - Listy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

i o krwawych wydarzeniach wiosny ludów. Do Sołtana także - później. Do Adama Mickiewicza jedyny zachowany l;ist...

Zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

. Po Wiośnie Ludów: poszerzenie prawa wyborczego, powstanie partii polit: •p. socjalistyczna •konserwatyści...

Nowe prądy w niemieckiej pedagogice XIX w

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1358

okresu Wiosny Ludów. Cieszył się wielką popularnością wśród ówczesnych postępowych działaczy jako wybitny...

System Szwajcarii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

roku, nazywana jest aktem mediacyjnym. Ona już wprowadza ustrój kantonalny. W czasie Wiosny Ludów w 1848...

"Lalka" - streszczenie utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Pióro
 • Literatura Polska
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1435

między nimi. W 1848 r. wraz z Katzem brał udział w Wiośnie Ludów na Węgrzech. W dalszych rozdziałach opisuje...

Historia prasy, dziennikarstwo semetr1

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki
 • Historia mediów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3017

(...)Od stycznia 1832 roku zaczęła wychodzić w Warszawie „Gazeta Codzienna", która początkowo bezbarwna zaczęła nabierać kolorów po zakupieniu jej w 1859 roku przez Leopolda Kronenberga, który powierzył redakcję Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Zmieniono następnie tytuł na „Gazetę Polską" ...