Wiosna ludów - strona 14

Przedział czasowy 1815-1945

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

ZJEDNOCZENIE WŁOCH W 1848r. w wielu częściach Europy miały miejsce protesty i bunty zwane Wiosną Ludów...

Historia powszechna XIX w.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. nadzw. UKW Andrzej Topij
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3969

, zaczęto prowadzić wspólną politykę gospodarczą i polityczną. Wiosna Ludów na Węgrzech Jeszcze rządził...

Wartości uniwersalne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 588

praw człowieka i stosunków międzyn. Pojawił się w związku z Wiosną Ludów oraz po Kongresie Wiedeńskim...

Śląski w polityce Piastów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

polskich dzieje ludności polskiej na Śląsku Opolskim od czasów najdawniejszych do Wiosny Ludów - Dziewulski...

Polska ideologia 1795-1863

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

) dalsze losy TDP: wewn. spory w okresie Wiosny Ludów TDP nie stanowiło już siły politycznej, która mogłaby...

Geografia ekonomiczna (2)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1505

(astronomiczna) geografia stosowana XIX w. to okres wojen napoleońskich i Wiosny Ludów, powstają wówczas we nowe...

Historia ustrojów państwowych

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1862

Prawa, konstytucje i przywileje Królestwa Polskiego (Volumina Legum. Laws, constitutions and privileges of the Kingdom of Poland), vol. IX, (Kraków)USTAWA RZ¥DOWA z dnia 3-go maja 1791 rokuW imiê Boga, w Trójcy Œwiêtej Jedynego. Stanis³aw August z Bo¿ej ³aski i woli Narodu Król Polski, Wielki Ks...

Referat - liberalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Tadeusz Kopyś
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3752

, zaś w latach 1848/49 miała miejsce Wiosna Ludów. Dalszy rozwój liberalizmu politycznego nastąpił...