Wilhelm Dilthey - strona 2

Dzieje filozofii człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Gabriel Kisiel
 • Filozofia człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

vital- niepowtarzalność bytu ludzkiego -> WILHELM DILTHEY- niemieckie określenie oznaczające to samo...

Przełon antypozytywistyczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

, Gadamer, Heidegger) na początku myślenia hermeneutycznego stoi Wilhelm Dilthey (rozróżnił on nauki...

Habermas

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Krzysztof Stanikowski
 • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1428

porozumienia miedzy ludźmi, - "nasze działanie zawsze zakłada zrozumienie innych osób" - Wilhelm Dilthey...

Pedagogika kultury- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1806

humanistów niemieckich /Wilhelm Dilthey 1833-1911, Wilhelm Humbolt 1767-1835, Edward Springer 1883-1963...

Hermeneutyka w pedagogice

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bogusław Ludwig
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1792

. Od własnego przedrozumienia). K O N C E P C J E H E R M E N E U T Y C Z N E Wilhelm Dilthey ( 1833-1915...

Wizje naukowości socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

socjologii została podważona przez kilku myślicieli. Niemieccy filozofowie Wilhelm Dilthey i Heinrich Rickert...

Trzópek filozofie psychologii

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1246

, epistemologicznie i metodologicznej refleksji nad podstawami nauk humanistycznych. Wilhelm Dilthey -czołowa postać...