Wielkie Księstwo Moskiewskie

Średniowiecze - ważne daty

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

(1453) - przyjęcie przez władcę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, Iwana III Srogiego, tytułu "władcy...

Unia w Krewie - 1385

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1204

. Odradzające się po rozbiciu Wielkie Księstwo Moskiewskie chciało odzyskać ziemie ruskie, które zajęła Litwa...

Moskwa referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3703

: Księstwa Moskiewskiego (1213-1328), Wielkiego Księstwa Moskiewskiego (1328-1547), Carstwa Rosyjskiego (1547...

Słowianie Wschodni

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

r. - powstało Wielkie Księstwo Moskiewskie jako jedyne państwo ruskie - 1547 r. Iwan Groźny zostaje...

Gry izabawy na koniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Borowska
 • Rekreacja konna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

, zbiegowie i awanturnicy z całej Ukrainy, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, Korony, Mołdawii, Wołoszczyzny...

Kultury nordyckie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

XVI w - walki z Danią i Wielkim księstwem moskiewskim, walki o tron w Szwecji. Rezultatem było pewne...

Czasy zygmuntowskie

Pobrań: 49
Wyświetleń: 3073

była przez dążenia rewindykacyjne Wielkiego Księstwa Moskiewskiego wysuwane w kierunku ziem ruskich zajętych...