Wielkie Księstwo Moskiewskie

note /search

Średniowiecze - ważne daty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

(1453) - przyjęcie przez władcę Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, Iwana III Srogiego, tytułu "władcy...

Unia w Krewie - 1385

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1428

. Odradzające się po rozbiciu Wielkie Księstwo Moskiewskie chciało odzyskać ziemie ruskie, które zajęła Litwa...

Moskwa referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3752

: Księstwa Moskiewskiego (1213-1328), Wielkiego Księstwa Moskiewskiego (1328-1547), Carstwa Rosyjskiego (1547...

Słowianie Wschodni

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

r. - powstało Wielkie Księstwo Moskiewskie jako jedyne państwo ruskie - 1547 r. Iwan Groźny zostaje...

Gry izabawy na koniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rekreacja konna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

, zbiegowie i awanturnicy z całej Ukrainy, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, Korony, Mołdawii, Wołoszczyzny...

Kultury nordyckie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

XVI w - walki z Danią i Wielkim księstwem moskiewskim, walki o tron w Szwecji. Rezultatem było pewne...

Czasy zygmuntowskie

Pobrań: 105
Wyświetleń: 3136

była przez dążenia rewindykacyjne Wielkiego Księstwa Moskiewskiego wysuwane w kierunku ziem ruskich zajętych...