Widmo sygnału - strona 3

Teoria modulacji

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Krzysztofik
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

) Funkcja nośna ma postać funkcji harmonicznej: Sygnał zmodulowany: W wyniku tej operacji widmo sygnału...

Laboratorium 2

 • Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
 • Podstawy Teorii Systemów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1463

wynosi 8000 próbek/s. Naszkicuj widmo sygnału: Który filtr wprowadza najmniej zniekształceń fazowych...

Liniowość DFT - opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1561

) Zmiana amplitudy sygnału w dziedzinie czasu powoduje identyczną zmia- nę amplitudy widma sygnału...

Przeciek widmowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3024

- ciekającego” sygnału o dużej amplitudzie. Gdyby zmniejszyć w jakiś sposob amplitudę listkow bocznych w widmie...

Zadania - teoria sygnałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

z wyniki zadania 1. Zadanie 1.Znaleźć (z definicji transformaty Fouriera) widma sygnałów: a) Π(t), b) Λ(t...