Wewnętrzna stopa zwrotu - strona 18

Powtórzenie- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

z jednoznacznością wyboru (wady) - analiza wielokryteriowa Metody dynamiczne - wewnętrzna stopa zwrotu Podstawą oceny...

Rachunek kosztów - Metoda księgowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4424

dyskontowej Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return)jest rzeczywistą stopą rentowności ocenianego...

Zarządzanie projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2457

inwestycyjnych Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - to stopa dyskontowa, przy której zaktualizowana wartość...

Biznes plan - sytuacja ekonomiczna firmy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3983

% Zaktualizowana wartość netto NPV = 62 973,34 zł Wewnętrzna stopa zwrotu IRR = 28,51% Powyższe wskaźniki pokazują...

Rachunkowość - inwestycje przedsiębiorstw

 • Politechnika Śląska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2940

doc. Notatka na temat: inwestycje przedsiębiorstw zawiera takie informacje, jak: definiowanie inwestycji w literaturze, definiowanie inwestycji w polskich aktach prawnych, pojęcia towarzyszące, fazy i etapy procesu inwestycyjnego, ryzyko inwestycyjne, ryzyko finansowania inwestycji, efektywność i...

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

Ma formę pracy, której tematem jest kompleksowa analiza ekonomiczna firm. W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: problemy metodyczne wykorzystania analiz, pojęcie i rodzaje analiz, źródła informacji do analiz, obszary analityczne ? schemat analizy, metody badawcze w analizie, przekroje...

Wycena i ryzyko obligacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

, która jest określana jako wewnętrzna stopa zwrotu obligacji; odzwierciedla ona poziom rynkowej stopy procentowej...

Analiza ekonomiczna firm - PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA ANALIZ POJĘCIE I RODZAJE ANALIZ Analiza - metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczyno...

Analiza ekonomiczna i jej cele

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Analiza - metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania. Celem analizy jes...

Wycena i ryzyko obligacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

, która jest określana jako wewnętrzna stopa zwrotu obligacji; odzwierciedla ona poziom rynkowej stopy procentowej...