zarządzanie projektami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie projektami - strona 1 zarządzanie projektami - strona 2 zarządzanie projektami - strona 3

Fragment notatki:Zarządzanie projektami to zbiór czynności obejmujący:
- określenie celu z zakresu przedsięwzięcia,
- planowanie,
- organizacje zespołów projektowych,
- ocenę efektywności przedsięwzięć,
- technikę wdrożenia projektu,
- kontrolę przebiegu procesu projektowania i prac wdrożeniowych.
Cel projektu określa przeznaczenia danego przedsięwzięcia oraz uzasadnia potrzebę realizacji projektu. Podczas ustalania celu należy określić jakie wymagania ma spełniać projektowany produkt. Projektant i użytkownik muszą uzgodnić zbiór wymagań jakościowych, właściwych dla danego produktu.
Planowanie ma na celu ustalenie racjonalnego cyklu projektowo- realizacyjnego, tzn okresu potrzebnego na przeprowadzenie badań, przygotowanie dokumentacji projektowej, a także czasu na prace wdrożeniowe i na właściwą eksploatację...

Cykl procesu badawczego:
Ujęty w fazy i etapy ramowy tok postępowania poznawczego. Obejmuje badania analityczne i projektowo – wdrożeniowe. Polega na stawianiu i rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, którego wynikiem są określone twierdzenia, reguły, oceny. Może być to proces odcinkowy (obserwacja, rejestracja, opis, pomiar) lub kompleksowy (analiza, synteza, modelowanie, diagnozowanie, projektowanie).
Charakterystyka obszaru badań:
Do opracowania charakterystyki obszaru badań należy wykonać takie czynności jak:
- sformułowanie celów badania
- strukturyzacja dziedziny badań
- ustalenie zbioru determinant dziedziny badań
- operacjonizacja determinant dziedziny badań
- określenie kontekstu dziedziny badań
- przygotowanie koncepcji prezentacji wyników badań i zaplanowanie dokumentacji badawczej...

(…)

… inwestycyjnych
WACC - koszt kapitału w formie średniego ważonego kosztu kapitału. WACC można scharakteryzować następująco:
- dotyczy róznych rodzajów kapitału, wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
- stosuje się go w kontekście krańcowego kapitału na potrzeby opracowania preliminarza projektów do realizacji
- jest wykorzystywany jako stopa graniczna w procesie wyboru projektów o podobnym poziomi ryzyka…
… stosowanych kryteriów oceny należą:
Prosta stopa zwrotu
Przeciętna stopa zwrotu
Wartość zaktualizowana netto
Wewnętrzna stopa zwrotu
Wskaźnik efektywności inwestycji
Wskaźnik wartość zaktualizowanej netto
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - to stopa dyskontowa, przy której zaktualizowana wartość nakładów na realizację projektu jest równa zaktualizowanej wartość…
… stosowania jednego kryterium wiodącego - przykładowe reguły decyzyjne:
Maksymalna prosta lub przeciętna stopa zwrotu,
Maksymalna wartość zaktualizowana netto NPV,
Wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
Zmodyfikowana stopa zwrotu MIRR,
NPV i IRR korygowane wskaźnikami ryzyka,
Minimalny poziom kosztów,
Maksymalna funkcjonalność,
Maksymalny poziom wiarygodności kontrahenta i wykonawcy.
!! Przy większej ilości kryteriów…
… na ustaleniu pewnych danych: zbioru obiektów oraz wielkości charakterystycznych. Porządkowanie preferencyjne polega na obliczeniu rang sumarycznych i uśrednionych oraz na ustaleniu pozycji obiektu. Metoda punktacji - jest sposobem kwalifikowania obiektów w umownej skali liczbowej i z zastosowaniem określonego systemu oceniania obiektów. Podstawą oceny są wartości cech obiektów bądź uzyskane lub potencjalne…
… przygotować budżet projekty, a następnie określić strukturę kosztów, z podziałem na koszty kwalifikowane i koszty pozostałe. Refundowana może być tylko część kosztów kwalifikowanych. Controlling - jego celem jest przeprowadzanie korekt i sprawowanie nadzoru nas różnymi dziedzinami działalności firmy. Jest to proces kompleksowy, w którym dochodzi do scalenia czynności koordynacyjnych, planistycznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz