Zarządzanie projektami - wykłady prof. Adam Stabryła

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2562
Wyświetleń: 10409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - wykłady prof. Adam Stabryła - strona 1 Zarządzanie projektami - wykłady prof. Adam Stabryła - strona 2 Zarządzanie projektami - wykłady prof. Adam Stabryła - strona 3

Fragment notatki:

7 stron w formacie doc. W treści notatki można znaleźć takie zagadnienia jak: projekty, usprawnianie systemu, modernizacja, dokumentacja rozwiązań użytkowych, koncepcja modelowa, projekty typu prognostycznego, projekty typu diagnostycznego, efekty rzeczowe, zarządzanie projektami, notatki z zarządzania projektami, podział wg Denisa Blocka, projekty badawcze, projekty techniczne, projekty produkcyjne, przemysłowe, projekty systemów zarządzania, systemy dziedzinowe, instrumenty zarządzania, przykłady systemów organizacyjnych, projekty systemów zarządzania, szerokie znaczenie, specjalizacja zawodowa, zarządzanie przez projekty, zarządzanie programami, metody oceny projektów, metoda NPV, stopa inflacji, poziom ryzyka, przegląd kryteriów oceny, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, obliczenie wartości końcowej projektu, obliczenie zaktualizowanej wartości nakładów kapitałowych, obliczenie MIRR.

rozdział 1 - 1.3, 1.4, 1.5
Projekty charakteryzują się one niepowtarzalnością I mają charakter jednostkowy; jednostkowość jest umowna; projekty mogą mieć też charakter unikalny; niepowtarzalność - sprowadza się do pewnego rozwiązania indywidualnego, jednostkowego; niepowtarzalność to również po części znaczy unikalny;
W szerokim rozumieniu projekt jest - Modelem będącym usprawnieniem określonego obiektu lub systemu (modernizacja)
Rozwiązaniem bazowym - innowacją- stanowiącym wytwór o nowatorskiej formie i konstrukcji, który umożliwia realizację danego przedsięwzięcia jako zadanie inwestycyjnego, operacyjnego, publicznego (np. w zakresie edukacji, bezpieczeństwa, administracji)
W tym szerokim ujęciu projekt to przedsięwzięcie kompleksowe(całościowe) którego częściami składowymi są: opracowania studialne ( mogą nimi być prace teoretyczne, prace eksperymentalne, doświadczalne), modele (projekty modelowe)
dokumentacja rozwiązań użytkowych (aplikacyjnych)
efekty rzeczowe np. Inwestycje, działalności operacyjne, wszelkie zastosowania organizacyjne, wdrożenia techniczne, ergonomiczne itp. W wąskim rozumieniu pojęcie projektu - może być rozumiany jako praca analityczno-badawcza, jako koncepcja, pomysł budowy I funkcjonowania jakiegoś systemu, dokumentacja techniczna, plan działania. W tym znaczeniu nie obejmuje on efektów rzeczowych.
Projekt można rozumieć jako rozwiązanie próbne, szkicowe wówczas określa się go mianem koncepcji modelowej.
Terminem zbliżonym jest program, który może być rozumiany jako:
plan ramowy, strategia
tok działania, ciąg czynności
zbiór projektów związanych celami kierunkowymi, jako priorytetami - programy operacyjne UE
Podział projektów:
Kryterium funkcji generalnych jakie spełniają projekty:
Projekty typu indentyfikacyjnego - służą do prezentacji (projekty opisowe) stanu faktycznego dowolnego obiektu, procesu lub zjawiska.
Projekty typu prognostycznego - mają charakter opinii, przewidywań, wstępnych i ostatecznych decyzji, są to różne opracowania planistyczne i projekty techniczne
Projekty typu diagnostycznego - wszelkiego rodzaju ekspertyzy, analizy, których główne funkcje to ocena stanu faktycznego, analiza przyczynowa, badania porównawcze dynamiczne i przestrzenne.
Poziom abstrakcji projektów - prace teoretyczne, studia historyczne i porównawcze, projekty użytkowe, projekty procesów wdrożeniowych (logistyczne).
Podział rodzajowy; przedmiotowy (wg Denisa Blocka):
Projekty badawcze - to prace doświadczalne, naukowe i rozwojowe występujące w wszelkiego rodzaju dziedzinach wiedzy; noszą również nazwę badań podstawowych; mają charak

(…)

… (system logistyczny)
S.Z. kooperacją gospodarczą
S.Z. organizacją wirtualną i sieciową
S.Z. jakością
S.Z. informacjami
System informacji menedżerskiej
S.Z. wiedzą
S.Z. kapitałem intelektualnym
S.Z. projektami
System controllingu menedżerskiego
System zarządzania zmianami i rozwojem organizacyjnym
Techniki zarządzania
Projekty systemów zarządzania:
Szerokie znaczenie- synteza koncepcji rozwojowych…
… nad rozwojem konstrukcji wyrobów, restrukturyzację finansową i funkcjonalną, informatyzację, rozwój personelu itp.
Wyrażą określoną strukturę organizacyjną, takie przedsiębiorstwo funkcjonuje w układzie zadaniowym i jednocześnie zorientowanym na zarządzanie procesowe. Oznacza to że dane zadanie projektowe ma strukturę procesu, w którym uczestniczą wszystkie wymagane jednostki org. I pojedynczy pracownicy…
… technicznego
Wdrażania systemów zarządzania jakością
Wdrażania systemów informatycznych
Wdrażania systemów logistycznych
Zarządzanie operacyjne projektami, czyli administrowanie zespołami projektowymi i przygotowywanie merytoryczne rozwiązań określonych zadań projektowych METODY OCENY PROJEKTÓW
METODY DYSKONTOWE
Wartość zaktualizowana netto
Wewnetrzna stopa zwrotu
METODY STATYCZNE - grupa metod statycznych…
… - projekty systemu kontrolingu, monitorowania, Projekty ergonomiczne - ergonomia to nauka o dostosowaniu maszyny do człowieka lub odwrotnie; zajmuje się badaniami układu człowiek-maszyna; cała szeroka gama projektów logistycznych; logistyka to pewna wiedza, praktyka dotycząca podstawowych procesów operacyjnych; logistyka to także logika formalna, czyli dzialu filozofii, typologii, matematyki; Projekty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz