Powtórzenie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powtórzenie- opracowanie - strona 1 Powtórzenie- opracowanie - strona 2 Powtórzenie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Inwestowanie-angażowanie się w coś w nadziei uzyskania przyszłych korzyści.
Analizowanie definicji inwestowania:
Angażowanie się w coś-poświęcenie czasu,pieniędzy i siebie,inwestować można we wszystko.
Nadzieja-wyraża ryzyko w inwestowaniu,mamy nadzieję,że zarobimy. nwestowanie to gra.
Uzyskania przyszłych-istotnym elementem inwestowania jest czas.Czasami czas jest bardzo długi, czas jest różny.
Korzyści-mogą być różnorodne,nie zawsze można je zidentyfikować. Inwestycje-bieżące wyrzeczenia się dla przyszłych korzyści.
Spekulacja i hazard są pojęciami bardzo podobnymi. Różnice odróżniające spekulacje od hazardu są następujące:
a.motywacja-np zakup gruntu do prowadzenia działalności inwestycyjnej w celu odsprzedaży (spekul)
b.okres zwrotu c.stopa zwrotu-w przypadku inwestycji stopa zwrotu wynosi9%w przypadku spekulacji wynosi40-50lat.W przypadku inwestycji rzeczowych mówi się o latach, natomiast w przypadku spekulacji-o krótkich okresach np. pół roku, rok.
Inwestycje-traktowane są jako nakład finansowy przeznaczony na środki trwałe, ich zakup, modernizację i budowę. Inwestycje-aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomi wynikających z przyrostu wartości tych aktywów,uzyskania z nich przychodów,w tym również z transakcji handlowej,a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerial i prawne,które nie są używane przez jednostkę,lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści. Podział inwestycji:
1.inwestycje w aktywa finansowe:
-instrumenty finansowe pierwotne:
2.inwestycje w aktywa pieniężne:
krajowe środki płatnicze,waluty obce, odsetki od aktywów finansowych
3.inwestycje w instrumenty na rynku kapitałowym
4.inwestycje w aktywa majątkowe:
5.pozostałe inwestycje:rozrachunki inwestycyjne, wartości niematerialne i prawne,nieruchomości inwestycyjne.
Przyczyny przeinwestowania firmy:
a.złe oszacowanie popytu-dotyczy to tych dziedzin, gdzie popyt ma charakter cykliczny(przemysł stalowy)
b.gdy podchodzimy do prognoz popytu w czasie hossy
c.nadmierna zdolność do poprawy pozycji rynkowej - za wszelką cenę nawet kosztem inwestycji, inwestor chce mieć większy udział w rynku poprzez inwestycję (czasem jest to nieopłacalne)
d.nadmierne przywiązywanie przez kierowników firmy do techniki produkcji - duma z posiadania najnowocześniejszych wytwórni
d.brak integracji w przedsiębiorstwie
e.obawa kierownictwa firmy przed niedostateczną zdolnością produkcyjną na warunkach dużego popytu-często zarządy firmy gorzej oceniają taką sytuację od innej, polegającej na nadmiernej zdolności wynikającej z nie sprawdzenia się z przewidywań o wzroście popytu(badań z natury psychologicznej).Inwestorzy wolą mieć za duże zdolności niż mniejsze zdolności produkcyjne


(…)

… - ponoszone przed rozpoczęciem eksploatacji, ale inne niż inwestycje w kapitał trwały. Zaliczamy do nich:
- nakłady związane z gromadzeniem kapitału trwałego (opracowanie statutu),
wydatki na prace studialne, przedinwestycyjne studium wykonalności,
- koszty rozruchu inwestycji, przekazania do eksploatacji,
- związane z marketingiem przedprodukcyjnym,
- szkolenia kadr ,- ubezpieczenia.
c.Kapitał obrotowy…
… finansowania projektu, a szczególnie warunki jego finansowania (możemy ustalić koszty fiansowe).
Na etapie studium wykonalności te koszty powinny być dokładnie określone i dokonać należy podziału na koszty stałe i zmienne, bo będzie potrzebne przy obliczaniu prokurentowności i kalkulacji rentowności produktów.
Jak ustalmy cash-flow eksploatacyjny:
Składa się on z dwóch elementów: zysku netto i amortyzacji…
… (mepadecyzje)
B.decyzje inwestycyjne należą do najbardziej krytycznych w przedsiębiorstwie, często stanowią o losach firmy, bo pozwalają na realizację strategii celów, a może być i tak, ze jeden błąd na decyzjach może doprowadzić do bankructwa
C.angażują bardzo wysokie kapitały, nieraz trudne do sprecyzowania, często przekraczane nakłady, konsorcja - większy projekt - większe konsorcja bankowe finansują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz