Wermikulit

Koloidy glebowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Lucjan Wyka
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1904

międzypakietowych. Powszechne minerały w glinach zwałowych i lessach. Grupa wermikulitu i chlorytu – wermikulit...

Wykład 8, sztuczne kruszywa lekkie, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2695

( ta rozlana ropa wnika do porów) - do usuwania tych rozlanych substancji przy wypadkach. Wermikulit Wermikulit...

Minerały ilaste-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

: wermikulit. allofany - formy bezpostaciowe, Al2. SiO2. nH2O.  Minerały ilaste powstają głównie w wyniku...

Grupy minerałów ilastych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

międzypakietowych. Powszechne minerały w glinach zwałowych i lessach. Grupa wermikulitu i chlorytu - wermikulit...

Formy azotu organicznego w glebie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1715

: montmorylonit > illit > wermikulit Jony NH4+ i NO2- mogą być włączone w glebową materię organiczną i tworzyć...

Własności termiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Wermikulit T< 1000°C AeroŜele T< 1000°C Perlit T< 1000°C ceramiczne T< 1800°C Glinki i betony ogniotrwałe T...

Glinokrzemiany - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

(tylko rozproszone w glebach) Trioktaedryczne Mg0.3{(Mg,Al)3 [Si2.7Al1.3O10](OH)2} · 4H2O (wermikulit) Mg0.33{Mg2(Fe...