Wektor główny - strona 3

Przygotowanie do egzaminu 15

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

. Geometryczną sumę sił układu, nazywamy wektorem głównym i oznaczamy Wg. Sumę momentów sił Pi względem bieguna...

Równoległy układ sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

przyłożonych w punktach Ak (k = 1, 2, . . . , n), jak na rys. 3.31. Jeżeli wektor główny W tego układu sił...

Pęd

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

stronie równania (d) jest wektorem głównym sił zewnętrznych: n W = ∑ Pk , k =1 a druga sumą wszystkich sił...

Twierdzenia i definicje z egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra liniowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2716

rzeczywistymi. Kiedy dwie przestrzenie są izomorficzne? Twierdzenie, że macierz A nie posiada wektorów głównych...

Statyka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 819

O = ∑ M O (Pk ) = ∑ rk × Pk ,⎪ ⎪ k =1 k =1 ⎭ W= n ∑P , k (3.24) Siłę W nazywamy wektorem głównym, a moment...

Wykład (7) - Bix

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1687

w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika. Aby wyznaczyć współrzędne wektora głównego sił bezwładności B ( B x...

Przygotowanie do egzaminu 10

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

. Geometryczną sumę sił układu, nazywamy wektorem głównym i oznaczamy Wg. Sumę momentów sił Pi względem bieguna...