Wektor główny - strona 2

Mechanika - wyklad 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1897

redukcji - wyznaczenie wektora głównego układu sił – przesunięcie równoległe wektorów sił układu do bieguna...

Reguły Pappusa-Guldina - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

- jest to płaszczyzna zawierająca parę sił, która jest prostopadła (płaszczyzna z parą sił) do siły równej wektorowi...

Przestrzenny układ sił

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3150

działających na ciało sztywne możemy zastąpić wektorem głównym R, przyłożonym do dowolnie wybranego środka...

Mechanika - wyklad 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2765

redukcji O - wyznaczenie wektora głównego Wg układu sił – przesunięcie równoległe wektorów sił układu...

Opracowane zagadnienia - mechanika budowli

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

materialnych jest równe wektorowi głównych sił zewnętrznych działających na cały układ. 2)Wektor pędu układu...

Płaski dowolny układ sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Ponieważ siły leżą w płaszczyźnie rk xy, wektor główny W będzie miał An dwie współrzędne, gdyż trzecie...

Przygotowanie do egzaminu 04

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1351

. Geometryczną sumę sił układu, nazywamy wektorem głównym i oznaczamy Wg. Sumę momentów sił Pi względem bieguna...