Wartość netto - strona 35

Wykład - ryzyko bankowe

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

Wielkość luki determinuje wielkość zmiany stóp procentowych, które spowodowałyby, że wartość netto byłaby...

Wykład - Ryzyko stóp procentowych

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

docelowe w zakresie wymogów kapitałowych (wartość netto) – Wymogi kapitałowe (wartość) = KA/A JeŜeli celem...

Zarządzanie należnościami

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Irena Paś
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

w aktywach bilansu znajdziemy tylko wartość netto należności, czyli należności w kwocie wymagającej zapłaty...