Projekt systemu wynagrodzeń - Rynek pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt systemu wynagrodzeń - Rynek pracy - strona 1 Projekt systemu wynagrodzeń - Rynek pracy - strona 2 Projekt systemu wynagrodzeń - Rynek pracy - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKTOWANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA
PODSTAWY DLA PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW WYNAGRADZANIA Strategia wynagradzania, powinna opierać się na pewnych zasadach, powinna również określać generalny skład pakietu wynagradzania i wyznaczać podstawy na jakich podejmowane będą w przedsiębiorstwie kluczowe decyzje dotyczące płac. Główne możliwości to zastosowanie następujących kryteriów:
Możliwości finansowe
Wartość stanowiska
Rynek
Input
Output
Potrzeby pracowników.
Zazwyczaj wszystkie powyższe kryteria obecne są w pewnym stopniu w strategii wynagradzania firmy. Stopień, w jakim stosowane są w poszczególnych programach wynagradzania jest natomiast bardzo różny.
Możliwości finansowe Firmy w różnych sektorach przemysłu, z różną historią własności i dokonanych w przedsiębiorstwie inwestycji znajdują się w różnej sytuacji finansowej.
Niektóre, w przestarzałym przemyśle ciężkim, jak górnictwo czy hutnictwo, nie są w stanie działać w sposób rentowny w nowych czasach, w których siłą napędową stały się nowoczesne technologie, jeśli nie były w stanie dokonać poważnych inwestycji w nowoczesne urządzenia i nowe metody produkcji. Niektóre spośród nich działają dodatkowo w warunkach układów zbiorowych i historycznych stawek płacowych. Skazane są na wysoką bazę kosztową. Dla tych firm szanse na wzrost i generowanie zysków w przyszłości są wysoce ograniczone.
Na drugim krańcu spektrum znajdują się firmy, którym właściwy wybór produktu, inwestycje w najnowocześniejsze technologie i przedsiębiorczość pozwoliły osiągnąć wysoką rentowność i potencjał dający szanse na silny wzrost na wiele lat.
W obu przypadkach czynnikiem krytycznym jest wartość dodana do zasobów firmy poprzez wysiłek ludzki. Jak wynika już z pierwszego rozdziału nie jest to koncepcja obca w polskiej gospodarce, należy ją jednak nieco inaczej rozumieć.
W zachodnich firmach wartość dodana jest definiowana jako wartość netto wytworzona w wyniku sprzedaży po odjęciu kosztów materiałów, finansowania oraz zakupionych usług. Stąd wynika, że w najprostszej formie, wartość dodana jest całkowitą wartością wytworzoną przez przedsiębiorstwo, jaką można przypisać jego pracownikom i właścicielom. Najczęściej stosowanym miernikiem jest wartość dodana na pracownika w przedsiębiorstwie.
W przedsiębiorstwach, którym nie udało się wyjść ze starej epoki, słabszych ekonomicznie, wartość dodana na osobę jest zazwyczaj bardzo niska, a w niektórych przypadkach stanowi niewiele więcej niż koszt zatrudnienia pracownika. Takie firmy nie mają wielkich możliwości inwestowania w nowe wyposażenie czy nowe produkty, nie mogą także wiele wydać na szkolenia będąc pod nieustanną presją konieczności minimalizowania kosztów osobowych. Brak pieniędzy jest główną determinantą polityki płacowej w firmie tego typu i może zdominować wszelkie inne względy przy określaniu strategii płacowej.


(…)

… za:
pracę zmianową
warunki pracy
wiek/ staż
używanie pewnego sprzętu
praca z dala od domu.
Do świadczeń/ dochodów ubocznych (benefits/ perquisites) należą emerytury, ubezpieczenia na życie, samochody, opcje na akcje firmy, ubezpieczenie medyczne, subsydiowane posiłki, mieszkania służbowe, pożyczki, ubranie służbowe, etc. Normalnie przysługują wszystkim pracownikom określonych, dużych, grup pracowniczych…
… funkcji, doprowadziły do tego, że firmy kładą coraz większy nacisk na pracę zespołową. Tworząc zespoły formalne lub grupy nieformalne, w których efektywna komunikacja ma bezpośredni wpływ na wzrost performance, pracownicy zachęcani są do wspólnego działania oraz do zastąpienia priorytetów osobistych wspólnymi celami większej grupy.
Process Reengineering, zapoczątkowany przez Hammera i Champy?ego oraz Total Quality Management propagowany przez Demminga stanowiły najważniejsze zjawiska w ruchu w kierunku metod zarządzania opartych na pracy zespołowej. Podkreślały korzyści dla wydajności i jakości wynikające z wzajemnej presji członków grupy. Przyspieszały odchodzenie od pasywnych, opornych zmianom, struktur funkcyjnych.
Starając się wesprzeć te zmiany oraz stymulować pozytywne, ukierunkowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz