Wartość netto - strona 28

Rachunkowość - podatek VAT

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

do następnej fazy obrotu gospodarczego, czyli do hurtownika. Tu zwiększona zostaje wartość netto towaru (np...

Rachunkowość - Zapasy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Krystyna Barczyk
 • Rachunkowość
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5348

pozabilansowa: Zapasy obce X (2) Objaśnienia: Faktura korygująca od dostawcy wartość netto podatek VAT wartość...

Rachunkowość finansowa- wykład 2,3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1813

otwierając konta podanymi stanami początkowymi: 1. Otrzymano fakturę za materiały A a. Wartość netto 20 000 b...

Cele i misja firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

. oprocentowaniem kapitału, stopą zwrotu z kapitału (ROE), stopą zwrotu inwestycji (ROI), aktualną wartością netto...

Fuzje i przejścia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

, a koszty samej fuzji wyniosły 449 mln USD. Łączna kwota strat przewyższyła wartość netto Security Pacific...