Zarządzanie strukturą kapitału - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strukturą kapitału - wykład - strona 1 Zarządzanie strukturą kapitału - wykład - strona 2 Zarządzanie strukturą kapitału - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Finanse Przedsiębiorstw
Zarządzanie Strukturą Kapitału
Elementy składowe kapitału
Źródła pozyskiwania kapitałów własnych
Źródła pozyskiwania kapitałów obcych
Wpływ struktury kapitałów na rentowność przedsiębiorstwa
Strategia finansowania środków obrotowych
Dźwignia finansowa
1. Elementy Składowe Kapitału
Ze względu na źródło pochodzenia kapitału. Kapitału , którym przedsiębiorstwo finansuje swój majątek.
Folia 1 - Elementy składowe kapitału firmy Kapitału własne - pochodzą ze źródeł zewnętrznych tj. wniesione przez udziałowców (kapitał założycielski, zasobowy, udziałowy itp. oraz źródeł wewnętrznych (wygospodarowany zysk netto przedsiębiorstwa pozostały do jego dyspozycji.
Kapitały obce - inaczej wszystkie pożyczki, kredytów lub innego rodzaju zobowiązań (np. podatków)
Zasadniczą część kapitału firmy powinien stanowić kapitał własny w skład którego wchodzi :
wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp. tzw. kapitał podstawowy noszący różne nazwy w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa (założycielski, udziałowy, zakładowy, akcyjny)
zyski pozostawione do dyspozycji przedsiębiorstwa na pokrycie przyszłego ryzyka i umocnienie finansowe firmy (np. fundusz inwestycyjny) Warto pamiętać, że kapitały własne znajdują się w bezterminowej dyspozycji przedsiębiorstwa a udziałowcy mogą liczyć na ich zwrot tylko w momencie likwidacji firmy. Ewentualne zmniejszenie kapitału własnego w czasie funkcjonowania firmy wymaga specjalnej procedury prawnej (zabezpieczenie interesów właścicieli). Zwiększeniu mogą ulegać tylko w przypadku dopuszczonej przepisami prawa aktualizacji wartości majątku (uwzględniające skutki inflacji)
2. Źródła pozyskiwania kapitałów własnych Potrzeba uzupełniania kapitałów własnych w działającym przedsiębiorstwie wynikać może z następujących względów:
Folia 2 stworzenie podstawy do większego rozwoju działalności firmy co wiąże się z zwiększeniem wiarygodności firmy i umożliwia zaciąganie większych kredytów.
przezwyciężenie zbliżającej się upadłości firmy na skutek powstawania strat czy utracenia płynności finansowej firmy (tzn. utraty zdolności terminowego regulowania zobowiązań )
usunięcie skutków deprecjacji (tzn. obniżenie wartości) kapitałów własnych spowodowanej inflacją.
Ad1.
Uzupełnianie kapitałów własnych nie następuje tylko z zysku ale również z dodatkowych wkładów kapitałowych udziałowców - jeśli prognozy i wyniki finansowe firmy są satysfakcjonujące i program rozwoju przedstawiony akcjonariuszom stwarza wiarygodną szansę wzrostu wartości firmy.


(…)

… między kapitałami stałymi, a krótkoterminowymi?
Możemy wyodrębnić trzy strategie finansowania środków obrotowych.
Strategia zachowawcza przewiduje, że cały kapitał firmy powinien odpowiadać wartości netto majątku trwałego powiększonego o maksymalne stany środków obrotowych. Ryzyko płynności płatniczej redukuje się do minimum.
Strategia umiarkowana zakłada że część środków obrotowych finansowana jest kapitałem…
… a odsetki spłaca się tylko w przypadku debetu na rachunku.
Kredyt na rachunku kredytowym -polega na ewidencji kredytu na oddzielnym rachunku bankowym i reguluje spłaty z rachunku bieżącego w terminie ustalonym w umowie
Kredyty obrotowe mają charakter :
celowy - na z góry założone przedsięwzięcie (np. zakupy surowców do produkcji lub towarów)
Linia kredytowa - ustala się w nim górny pułap wykorzystania (tzw…
… optimum pozwala na zwiększenie zyskowności kapitałów własnych.
Folia 2
Wzór na obliczanie stopy procentowej
kredytu handlowego w skali rocznej
S x 10 T
d = -------------- x ----
100 - S t
gdzie d - stopa odsetek w skali rocznej
S - stopa skonta skonto = cena + odsetki
T - liczba dni w roku
t - liczba dni stanowiąca różnicę między terminem płatności gotówkowej i kredytowej Przykład 42
Przedsiębiorstwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz