Warstwa ścieralna - strona 3

Nawierzchnia drewniana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

stroną rdzenną do góry, aby przy wysychaniu nie powstawały wklęsłości. O sposobie ułożenia warstwy...

Ekonomika transportu - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Stefan Liscak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 5334

poprzeczny ulicy jednojezdniowej 19 . Układ warstwowy jezdni drogowej nawierzchnia 1- warstwa ścieralna 2...

Obliczenia - prognoza ruchu

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

kategorii ruchu. Warstwy nawierzchni Głębokość Grubość warstwy Materiał -5 cm 5 cm Warstwa ścieralna - beton...

Infrastruktura transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1883

się po niej. Deformacje nawierzchni mogą się pojawić tylko w górnych warstwach (ścieralnej i wiąŜącej) - przystanki...

Wykonanie powierzchniowych utrwaleń

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

do 12,8 mm i od 4 do 6,3 mm. Układ nieciągły pozwala na otrzymanie bardziej szorstkiej warstwy ścieralnej...

Infrastruktura transportu II

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

(diagnostyka kontrolna, badanie warstwy ścieralnej), - zbieraniu danych do systemów oceny stanu nawierzchni...