Środki transportu - egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki transportu - egzamin - strona 1

Fragment notatki:

1. Pojazdy drogowe, podział i charakterystyka: a)pojazdy silnikowe-wszystkie pojazdy wyposażone w silnik z wyjątkiem motorowerów i pojazdów szynowych b)przyczepy i naczepy-pojazdy drogowe nie wyposażone we własne źródło napędu przystosowane do ciągnięcia przez pojazdy samochodowe c)Zespół pojazdów-zespół składający się z pojazdu samochodowego i połączony z nim przyczepy lub naczepy 2. Omówić parametry techniczne charakteryzujące pojazd samochodowy Masa własna pojazdu- masa podwozia z kabina i nadwoziem, łącznie z masa paliwa, środków smarujących ,płynów chłodzących kompletne  wyposażenie do typowego użytkowania oraz masę części dostarczonych przez wytwórcę. Masa znajduje się w dokumencie: książka pojazdu i  dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym. Masa całkowita pojazdu - największa masa pojazdu ustalona przez władze administracyjne dla określonych  przez nie warunków  eksploatacyjnych. Masa całkowita max pojazdu-  największa masa pojazdu ustalona przez wytwórcę. Masa ta może być większa od masy całkowitej dopuszczalnej Max ładowność-  masa ładunku określona jako różnica między wartością masy całkowitej, a masa własna pojazdu z wyłączeniem masy kierowcy. Dopuszczalna ładowność - masa ładunku określona jako różnica między wartościami masy całkowitej dopuszczalnej a masą własna pojazdu, z  wyłączeniem masy kierowcy. Nośność nadwozia- masa będąca sumą mas nadwozia i ładowności max. Obciążenie dopuszczalne osi -największe obciążenie osi kół pojazdu ustalone przez władze administracyjne dopuszczając pojazd do ruchu. Masowy wskaźnik mocy -iloraz mocy użytecznej (kW) i masy całkowitej max pojazdu lub zespołu pojazdów albo pojazdów członowych 3. Charakterystyka dynamiczna samochodu, użytkowanie w eksploatacji  Dla samochodów użytkowych prędkość maksymalna to średnio:90-100 km/h, a minimalna:1,5-3 km/h  Przyspieszenie uzyskiwane przez samochód zależy od włączonego biegu:  N=m*v  gdzie  N=m alfa; m-moment obrotowy ; v-prędkość kątowa  Dla samochodów ciężarowych przyśpieszenie to: Na 1 biegu 2-2.5 m/s2Na  2 biegu 0,3-0,8 m/s2 Dla ciężarowych towarowych: 1 bieg do 4 m/s22 bieg do 1,6 m/s2 Wskaźnik mocy dla samochodów: -dwuosiowych ciężarowych-12-20 kw/t -trzyosiowych ciężarowych-od 10-15 kw/t -czteroosiowych ciężarowych-6-12 kw/t -Dwuosiowe ciagniki siodłowe z naczepa-5-9 kw/t -Autobusy-8-13 kw/t Zdolność do pokonywania wzniesień-opisana jest przez wskaźnik W w %. L-kat pochylenia wzniesienia W[%]=100*tgL Wynosi on: -dla samochodów ciężarowych na najniższym biegu 30-40% -dla samochodów ciężarowych na najwyższym biegu 5-10%

(…)

… osi drogi startowej.
-Płaszczyzna ścieżki schodzenia: przecina się z drogą startową około 200m od progu, kąt jej nachylenia: 2 do 3 stopni.
24. Omówić system lądowania według przyrządów ILS i jego rodzaje.
Instrumental Landing System (ILS): instrumentalny system lądowania, system lądowania wg wskazań przyrządów: radiowe prowadzenie
samolotu w końcowej fazie podejścia
ILS obejmuje: radiolatarnie
… wykonywania lotu podporządkowane są służbom kontroli ruchu lotniczego
-nadzorowany- obejmujący samoloty podporządkowujący się podczas wykonywania lotu.
Podstawową jednostka przestrzeni organizacyjnej na świecie jest FIR.
W rejonie informacji lotniczej danego kraju działają:
-służby kontroli ruchu lotniczego ATC;
-służby informacji powietrznej FIS;
-służby alarmowe ALS
Rejon informacji świadczy usługi…
…, wielowirnikowy;
*Grupy i Podgrupy jak w samolotach
4. aerodyny specjalne:
* Kategorie:
-skrzydłowiec (ornitopter - statek powietrzny o ruchomych płatach nośnych, naśladują ruch skrzydeł ptaka),
-mięśniolot,
-bezpłat (turbolot).
15. Wyjaśnić i omówić pojęcie drogi startowej i jej elementów
Droga startowa: prostokątna powierzchnia na lotnisku lądowym przystosowana do lądowań i startów samolotów.
Próg drogi startowej: początek części drogi startowej odpowiedniej do lądowania, znajduje się na początku drogi startowej.
Pas drogi startowej: obszar obejmujący drogę startową i zabezpieczenie przerwanego lotu (jeżeli jest przewidziane).
Zabezpieczenie przerwanego lotu: prostokątna powierzchnia na ziemi za końcem rozbiegu, na której samolot może się zatrzymać w przypadku
przerwanego startu.
Droga kołowania: droga na lotnisku lądowym służąca do kołowania i zapewniająca połączenie poszczególnych obszarów lotniska.
Zabezpieczenie końca drogi startowej (RESA): Runway End Safety Area, obszar symetryczny do przedłużenia osi drogi startowej i przyległy do
końca pasa drogi startowej przeznaczony głównie do zmniejszenia ryzyka uszkodzenia samolotu, gdy samolot przyziemi lub przekroczy koniec
drogi startowej przy rozbiegu…
… , głębokość podaje się w jednostkach
penetracyjnych. Określonej jakości jednostki penetracyjnej =0.1[mm] liczba penetracyjna dla asfaltów drogowych 50-70, im większa liczba tym
bardziej miękki asfalt.
8. Temperatura mięknięcia asfaltu i jej wyznaczanie
metoda pierścienia i kuli (asfaltem wypełniamy dwa pierścienie, kładziemy na to kule na pewnej wysokości h i podgrzewamy. Temperatura
mięknięcia to taka temperatura, w której kula opada z tej wysokości razem z asfaltem)
Temperatura mięknięcia asfaltu wykonana ta metodą stanowi przybliżoną temp w której penetracja danego asfaltu wynosi 800.
9. Zasada wyznaczania temperatury łamliwości
 Metoda : na próbkę blaszaną o wymiarach 20X40[mm] nakłada się warstwę asfaltu z obu stron o grubości 0.5 mm. Blaszkę umieszcza się w
naczyniu, w którym obniża się temperaturę…
… – współczynnik tłumienia zawieszenia
12. Omówić wykres rezonansowy przy wymuszeniu kinematycznym.
Nie ma tłumienia ξ = 0
µa
Max amplitudy jest przed 1
jest tłumienie ξ = 0
1
√2
ξ − bezwymiarowy współczynnik tłumienia układu zawieszenia
η − bezwymiarowy współczynnik częstości drgań
µa - współczynnik amplitudy drgań pojazdu
13. Wyjaśnić zakres prędkości dopuszczalnej pojazdu na danej nawierzchni.
ξ− bezwymiarowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz