Warstwa ścieralna

Konstrukcja nawierzchni drogowych

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Jacek Kukulski
  • Infrastruktura transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 343

się po niej. Deformacje nawierzchni mogą się pojawić tylko w górnych warstwach (ścieralnej i wiążącej) - przystanki...

Nawierzchnia obiektu mostowego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

mineralnobitumicznych odpornych na odkształcenia trwałe, o strukturze zamkniętej dla warstw ścieralnych z betonu...

Dobór łożysk podporowych - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Karolina Węgrzyniak
  • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

 , kN/m 6 - obciążenie nawierzchnią drogową WARIANT I warstwa ścieralna t = 0,04m: (,,m223 kN...