Wahadło - strona 28

Fizyka - teoria z ćwiczeń

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

żadne siły tarcia. Gdyby tak było wtedy wahadło lub ciężarek na sprężynie drgałyby nieskończenie długo...

Mechanika - Statyka pdf

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4319

ciężkości, zasady zachowania pracy w maszynach prostych, rozwiązując problem wahadła, Johan Kepler (1571...

Egzamin inżynierski - pytania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 2695

km/h. Wypadkowa siła oporu wynosi: b) Ok. 10 % ciężaru auta 3. Okres drgań wahadła matematycznego...

Dynamika jako dział mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1379

o długości OM = s = 30 cm, tworzy wahadło stożkowe, tzn. zatacza okrąg w płaszczyźnie poziomej, przy czym...

Psychologia - wykłady i egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Reiner Antoni Dańczyk
 • Psychologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2751

przedmiotu): przykład z zawieszonymi po dwóch stronach sali sznurkami (klucz - wahadło), jest podstawą...

Makroekonomia - omówione zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2947

Zagadnienia w nich poruszane dotyczą m.in. czynników determinujących poziom kursu walutowego, wzrostu gospodarczego, kanału kursowego i kredytowego transmisji impulsów monetarnych, inwestycji w kapitał ludzki - formy i efekty w Polsce i na świecie oraz wielu innych. Materiały są przejrzyste, posi...

Przedmiot dynamiki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

o długości OM = s = 30 cm, tworzy wahadło stożkowe, tzn. zatacza okrąg w płaszczyźnie poziomej, przy czym...