Władztwo administracyjne elementy - strona 7

Istota prawa finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2170

elementy normy prawnej wskazują prawne różnice w porównaniu z elementami... Prawo finansowe- w ujęciu...

Struktury organizacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

; wyposażone w odpowiednie zadania i kompetencje, władztwo administracyjne - jej działania są poparte przymusem...

Prawo rzeczowe - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

władztwo nad rzeczą , oraz element psychiczny - animus rem sibi habendi - wola zachowania rzeczy dla siebie...

Zadania wojewodzkie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

elementy takie jak układ osadniczy, system dróg, środowisko przyrodnicze(lasy, jeziora, rzeki) podstawowe...

Zasada władztwa daninowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2212

. 84 i 217 K (wszystkie istotne elementy daniny publicznej). Twierdzi się w doktrynie, że ten przepis...

Wyjaśnienie zasadności przesłanek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1785

w postępowaniu administracyjnym. Organy administracji publicznej zobowiązane są wyjaśnić stronom zasadność...