Władza absolutna - strona 17

Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zmierczak
  • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1659

jednostki przy ocenie ustroju, silne akcenty utylitarystyczne - wolność - uwolnienie od władzy absolutnej...

Człowiek w społeczeństwie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

w przekonaniu, że tylko silna władza absolutna mogła zapewnić dalszy rozwój kapitalizmu. Filozofia Hobbes...

Geneza i istota państwa-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Izolda Bokszczanin
  • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 413
Wyświetleń: 742

na rzecz całego społeczeństwa władza suwerenna była władzą absolutną, ale suwerenem nie był absolutny...