Człowiek w społeczeństwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Człowiek w społeczeństwie - strona 1 Człowiek w społeczeństwie - strona 2 Człowiek w społeczeństwie - strona 3

Fragment notatki:

„Jednostka , a społeczeństwo-wzajemne relacje” Człowiek w społeczeństwie. Rozważając problematykę jednostki i społeczeństwa , ich wzajemnych relacji pragnę najpierw zwrócić uwagę na dwa główne tematy . Człowiek w społeczeństwie i społeczeństwo w człowieku . Zauważymy za chwilę , że te tematy zawierają w sobie wiele problematyki dotyczącej właśnie jednostki i społeczeństwa . Co znaczy więc:być umieszczonym w społeczeństwie ? Niewątpliwie znajdować się w punkcie przecięcia określonych sił społecznych . Zazwyczaj ignoruje się te siły na własne ryzyko , człowiek bowiem porusza się w społeczeństwie w ramach dokładnie określonych układów władzy . Gdy tylko dowiaduje się , jak zlokalizować samego siebie dowiaduje się zarazem,że nie ma w tej sferze wielkiego wyboru . Kontrola społeczna , to jedno z najważniejszych w obecnej chwili pojęć . Odnosi się ona do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywoływania do porządku pewnych niesubordynowanych członków . Owe środki kontroli społecznej zmieniają się w zależności od sytuacji , inne bedą one w szkole,inne w zakładzie pracy , inne w gangu etc . Ostatecznym i najstarszym środkiem kontroli jest przemoc fizyczna . Żadne państwo nie może istnieć bez policji , czy podobnej uzbrojonej siły . Co prawda przed zastosowaniem tak skrajnej siły mają miejsce ostrzeżenia i reprymendy , ale jeśli one nie skutkują , jeśli zostają zlekceważone , dochodzi do zastosowania przemocy . Ponieważ stałe stosowanie przemocy byłoby niepraktyczne , oficjalne organa kontroli społecznej polegają głównie na oddziaływaniu faktu samej powszechnie znanej dostępności środków przemocy . Zmierzam do tego , że prawie wszyscy ludzie żyją w warunkach społecznych , w których jeśli zawiodą inne środki przymusu , może być przeciw nim oficjalnie zastosowana przemoc . Zaraz po politycznych i prawnych formach kontroli powinno się umiejscowić presję ekonomiczną . Niewiele bowiem środków przymusu jest tak skutecznych jak te , które bezpośrednio zagrażają podstawom czyjegoś utrzymania bądź zyskowi . Stosunek myślicieli do relacji jednoska - społeczeństwo. Można tu wspomnieć o jednym z najsłynniejszych reprezentancie społecznej myśli burżuazyjnej , jakim był Locke . Jego doktryna polegała na głoszeniu naturalnej równości między ludźmi a zarazem poszukiwaniu naturalnego usprawiedliwienia dla istniejących podziałów . Genezę nierówności widział w fakcie wynalezienia pieniądza . Od tego momentu rozpoczęło się przywłaszczanie ziemi . W rezultacie wytworzyły się dwie warstwy ludzi : posiadający ziemie i niezależni oraz pozbawieni ziemi najemnicy .Doktryna Locke'a powstała by chronić prawo tych pierwszych do samozachowania , wolności i własności prywatnej .Jednostki łączą się dobrowolnie w drodze umowy społecznej w celu zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego , w którym rząd jest ograniczony przez naturalne prawa obywateli .

(…)

… zdefiniowane przez społeczeństwo .
Społeczeństwo właśnie dostarcza nam wartości , logiki , zasobów informacji , które składają się na naszą wiedzę .
Dokonano rozróżnienia grup odniesienia , do których jednostka należy i grup , ze względu na które orientuje swoje działanie . Grupa odniesienia w tym ostatnim znaczeniu , to zbiorowość , której opinie , przekonania i sposoby działania mają decydujące znaczenie dla kształtowania się nowych własnych przekonań i sposobów postępowania . Grupa odniesienia dostarcza nam pewnego modelu , z którym możemy się ciągle porównywać . W szczególności dostarcza nam swoistego punktu widzenia na rzeczywistość społeczną , który będzie integralnym elementem nowego podporządkowania konkretnej grupie .
Kiedy więc dorosły człowiek wkracza w nowy kontekst społeczny lub do nowej grupy…
… w kategoriach oczekiwań życiowych , jakie jednostka może racjonalnie żywić .
Różne klasy naszego społeczeństwa żyją w odmienny sposób .
Jeszcze innym podziałem jest niewątpliwie podział na warstwy społeczne tj . kategorie ludzi różniących się między sobą sposobem życia , wykształceniem , poziomem ogłady towarzyskiej .
Rodzaje podziałów na kategorie społeczne nie pokrywają się , gdyż np. człowiek…
… , społecznego podziału pracy i zadań życiowych . Zbiorowość , w obrębie której wytworzyły się przejawy życia społecznego nazwiemy społecznością . Mamy kilka rodzaii społeczności , np.: lokalną , regionalną , państwową , światową . O grupach społecznych była mowa już wcześniej . Należy jednak pamiętać , aby nie mylić ich z kategoriami społecznymi , które to możemy wyróżnić na podstawie kryteriów ekonomicznych…
… tak charakteryzuje mieszkańców Utopii: “(...) to naród uprzejmy i wesoły , obrotny , lubiący wypoczynek , lecz gdy trzeba pracować dość wytrzymały na trudy fizyczne . Poza tym jednak nie są ich spragnieni , natomiast niestrudzeni są w pracy umysłowej” . Najmniejszą , podstawową jednostką społeczną i polityczną jest rodzina . Struktura społeczna i organizacja produkcji wymagają by była liczna i składała…
…-prawny , zgodnie z którym jesteśmy obowiązani żyć . Jest to ten system , który bez naszej woli nakłada podatki , nakazuje przestrzegać wielu nakazów , zakazów etc. . Nie można jednak wiązać tego z niewolnictwem
W okresie Oświecenia działał Monteskiusz , określany jako ideolog kompromisu feudalno - mieszczańskiego . Podstawą ustroju społecznego według niego powinna być wartość prywatna . Nie popiera jednak niewolnictwa , a nawet wskazuje na zagrożenie jakie ze sobą niesie . W społeczeństwie wyróżnia dwie najbardziej znaczące klasy : burżuazję i szlachtę . Za uzasadnione uważa dążenie burżuazji , „ klasy prężnej i żywotnej ” ( Monteskiusz,1956. ) , do władzy . Udział w niej powinna mieć także szlachta . Monteskiusz nie kwestionował różnic klasowych , wskazywał jednak , że granice między nimi powinny…
… .
Z tym właśnie kręgiem związane są najważniejsze więzi społeczne jednostki . Bowiem dezaprobata , pogarda w tej właśnie grupie bliskich ludzi ma daleko większy ciężar psychologiczny , niż te same reakcje napotykane gdziekolwiek indziej .
Stratyfikacja społeczna - koncepcje podziału społecznego.
Kolejnym ważnym tematem jest zapewne stratyfikacja społeczna . Oznacza to , że każde społeczeństwo ma pewien system rang…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz