Venture capital - strona 7

Źródła finansowania przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

i różnicowanie działalności gospodarczej. Venture capital jest to fundusz finansujący nowe przedsięwzięcia...

Inwestycje deweloperskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

 finansowe (venture capital) ○ Współfinansowanie przez inwestorów-użytkowników (np. przez rachunek Escrow...

Zarządzanie zapasami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Maria Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1820

braku kapitału -Zapasy x rentowność venture capital Magazynowania zapasów - mają charakter rzeczowy...

Ocena finansowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1162

: Z rynku kapitałowego Tradycyjny rynek kredytowy (kredyty bankowe) Inni inwestorzy Np. Venture capital...

Biznes plan II

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

gospodarcza, bądź z kapitałów zgromadzonych w ramach korporacji typu venture capital. Jednocześnie biznesplan...