Ocena finansowa -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena finansowa -opracowanie - strona 1 Ocena finansowa -opracowanie - strona 2 Ocena finansowa -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OCENA FINANSOWA : Finansowa ocena projektów inwestycyjnych : Różne możliwości pozyskania kapitału :
Z rynku kapitałowego
Tradycyjny rynek kredytowy (kredyty bankowe)
Inni inwestorzy Np. Venture capital, aniołowie biznesu Ic Cc Oznaczenia :
1 - pozyskanie kapitału
2 - inwestowanie kapitału w działalność firmy
3 - środki finansowe generowane przez firmę
4a - środki zatrzymane na reinwestycje
4b - środki zwracane inwestorom (odsetki dla banków, dywidendy dla akcjonariuszy) Przejadanie kapitału - kiedy stopa zwrotu jest niższa od kosztu pozyskania kapitału Finansowa ocena pojedynczych projektów : 2 podejścia do oceny projektu : Sformalizowane - polegające na tym, że stosuje się pewne formuły matematyczne, które są kryteriami oceny projektu (podejście częściej stosowane) Niesformalizowane - ocena w gronie ekspertów i wyszczególnienie wszystkich za i przeciw Podejście dochodowe - należy do sformalizowanych:
DCF - coś ma taką wartość ile generuje przepływów pieniężnych
DCF - służy wycenie różnych rzeczy
Technika opracowana w latach 30-stych - prognozowane zdyskontowane przepływy pieniężne Model Gordona - przepływami są dywidendy Słabości podejścia sformalizowanego :
W projektach infrastrukturalnych, które przynoszą różnego rodzaju efekty (mierzalne i niemierzalne) - trudno jest uwzględnić coś, czego się nie da zmierzyć Efekt teleskopu - mamy, Np. 10 projektów i każdy z nich ma swoja wielkość fizyczną i cenę - na wyjściu błąd zawyżenia ryzyka projektu może wynosić nawet 100%
Plusy nie redukują się z minusami, ale gdy przewidywania są błędne to cały czas zmierza się w złą stronę (jedno wynika z drugiego) Podejścia do oceny projektów :
Zalety jednego są wadami drugiego Jednokryteriowe Zaleta - ocena jest jednoznaczna Wielokryteriowe Wada - mamy dużo wyników, ale brak jest jednoznaczności AHP - bazując na wielu kryteriach różnej natury można dojść do pewnej hierarchii i zbudować ranking na podstawie wielu projektów Model finansowy - narzędzie analityczne, które umożliwia dokonanie długookresowej symulacji przyszłych stanów (przepływy finansowe projektu) i wielkości finansowych i na tej podstawie ustalić finansową opłacalność tego projektu Rysunek 2 : Okres budowy :
Dominują nakłady inwestycyjne
Pierwszy okres to najczęściej 1 rok realizacji projektu Okres eksploatacji - odzyskujemy zainwestowany kapitał
Dominują przepływy pieniężne projektu

(…)

… elementy rachunku:
Nakłady inwestycyjne:
Są ustalane na etapie studium wykonalności
Projekty powtarzalne - można korzystać z wcześniejszych doświadczeń
Wskaźniki kapitałochłonności
Prace kosztorysantów
Ustalenie kwoty nakładów (bardzo często w praktyce jest przekraczana)
Nakłady mają różny charakter
Inwestycje w kapitale trwałym
Przygotowanie terenu
Roboty montażowo-budowlane
Wartości niematerialne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz